Bygder har fokus på forebyggelse

Under besøg i 3 bygder i Maniitsoq området primo september har Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen mødt et stort engagement i arbejdet med at forebygge de store udfordringer på børn- og familieområdet.

Medarbejdere i bygderne på socialområdet, sundhedsområdet, fra folkeskolen, fritidsområdet og kommunefogeder er sammen om at møde udfordringerne og forebygge for at skabe bedre forhold og livsglæde hos børn og familier i bygderne.

Det er vigtigt at gøre brug af de gode erfaringer i arbejdet og det er ønskeligt at udveksle erfaringer med andre og få inspiration til at komme videre. Dette er blandt andet, hvad medarbejderne giver udtryk for. Naalakkersuisut støtter op om arbejdet,” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.  

Indsatserne i bygderne er i tråd med Naalakkersuisuts familiepolitik, som især lægger vægt på gode forhold og livskvalitet hos alle børn og familier. Familien er det stærkeste sociale fællesskab i samfundet og grundlæggende for børns opvækstvilkår.

Naalakkersuisut har igangsat et omfattende arbejde på børn- og familieområdet bl.a. med den nationale handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn, samt 16 initiativer i det grønlandsk-danske arbejde for udsatte børn og unge i Grønland. Mange indsatser er forankret i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, herunder Paarisa, samt i kommunerne.

 

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail ihla@nanoq.gl eller tlf. +299 554160.