Ny hjælpepakke til det kystnære fiskeri – og forlængelse af erhvervshjælpepakkerne

Det er ikke kun visse erhverv på land, der er økonomisk berørt af COVID-19 – men også det kystnære fiskeri. Derfor har Naalakkersuisut besluttet at etablere en økonomisk hjælpepakke, målrettet til det kystnære fiskeri efter rejer, krabber og torsk.

Prisudviklingen på disse tre fiskearter har været berørt af prisfald grundet COVID-19. Den økonomiske støtte til de berørte fiskere er bygget op på en sådan måde, at fiskeren også bærer en del af faldet i indhandlingsprisen. Konkret indebærer støtten, at de første 15 procent af prisfaldet i forhold til året før, dækker fiskeren selv – og de næste 10 procent, fra 15 til 25 procent, dækker landskassen.

Med andre ord bliver fiskerne maksimalt kompenseret svarende til 10 procent af prisen før prisfaldet. Støtteordningen varer indtil den 31. december 2020.

Til udarbejdelse af støtteordningen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Departementet for Finanser, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands Erhverv og KNAPK.

Naalakkersuisut har endvidere besluttet, at de eksisterende erhvervsstøtteordninger, aktivitetspakken til turisterhvervet og akutpakken, skal forlænges fra den 1. oktober til 31. december 2020.

Det er magtpåliggende for Naalakkersuisut at få sagt, at erhvervshjælpepakkerne ikke stille og roligt skal blive mere eller mindre permanente tiltag. Det sker ud fra devisen om, at varige tilskud til private virksomheder ødelægger dynamikken og de nødvendige tilpasninger, der altid sker i en markedsøkonomi. I den sidste ende vil det betyde højere priser til skade for forbrugerne.

Når Naalakkersuisut alligevel vælger at forlænge nævnte hjælpepakker, sker det ud fra den helt særlige situation, som vi befinder os i på grund af COVID-19.

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked varetager de administrative opgaver, der er forbundet med ordninger.

Med venlig hilsen


Vittus Qujaukitsoq, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq


Jens-Frederik Nielsen, Inuussutissarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq


Jens Immanuelsen, Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq


For yderligere oplysning kontakt: Martin Christiansen (Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik) direkte +299 345213, MCHR@nanoq.gl