Private må ikke sælge laks

Grønlands Fiskerilicenskontrol skal gøre opmærksom på, at salg af laks kun er tilladt, såfremt man har en erhvervslicens til at fiske efter laks.

 

For erhvervsfiskere er det tilladt at sælge laks til indhandlingsanlæg på land, eller til det lokale bræt eller lokale institutioner, jf. § 6 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. august 2020 om fiskeri efter laks.

 

Det er derfor ikke tilladt for fritidsfiskere at sælge deres laksefangster.