Ny ulvebekendtgørelse godkendt af Naalakkersuisut

Ny ulvebekendtgørelse blev den 10. september 2020 godkendt af Naalakkersuisut. Hovedformålet med den nye ulvebekendtgørelse er at mindske ulvenes forstyrrelser af fangstdyr med betydning for kødforsyningen i Qaanaaq’s og Ittoqqortoormiit’s forvaltningsområder. De vigtigste bestemmelser er følgende:
 • Erhvervsfangere i forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqoortoormiit må fange ulve hele året.
 • Ulve er fredet i resten af Grønland.
 • Naalakkersuisut fastsætter kvoteloft for ulvefangst.
 • Krav til riffelkaliber for ulvefangst.
 • Det er forbudt at anvende motoriserede transportmidler til fangst af ulve.
 • Krav til aflivning af anskudte ulve.
 • Kommunerne kan ved kommunal vedtægt fastsætte reguleringer.
 • Krav om fangstrapportering til APNN.
 • Regler for fremgangsmåden efter aflivning af ulv i nødværge eller nødret.
 • Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug udsteder retningslinjer for håndtering af ulve, der kommer i nærheden af eller ind til beboede områder.
 • Mærkning af ulve kan først ske med tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 • Ulve må ikke holdes i fangenskab.
 • Mulighed for dispensation til videnskabelige formål.
 • Foranstaltninger ved overtrædelse af visse bestemmelser i bekendtgørelsen.
Den nye bekendtgørelse nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve træder i kraft d. 11. september 2020.

Baggrundsinformation som bilag:
 1. Den nye bekendtgørelse med bilag
 2. Indsamlet fangerviden.
 3. Rådgivning fra biologer
 4. Forskerviden om ulve
For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.