Kommentar til Sermitsiaq.AG

Vedrørende Sermitsiaq.AGs artikel i netavisen torsdag d.10 september 2020 med overskriften ”Toppolitikere købte fiskejoller for skatteydernes penge” har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug følgende kommentarer,

Indledningsvis skal det præciseres, at der ikke er politisk indblanding i de administrative behandlinger eller afgørelser, i forhold til de i artiklen nævnte tilskudsordninger. Sagsbehandlingen og tilsagn om tilskud til anskaffelse af fiskefartøjer, er rene administrative afgørelser der træffes af embedsværket, i overensstemmelse med de betingelser og krav der fremgår af Landstingslov nr.15 af 20.november 2006 om fiskerifinansieringspulje med senere ændringer. Det fremgår af lovens §2 at der kan gives tilskud til en løbende udskiftning og modernisering af fiskefartøjer, i det kystnære fiskeri i takt med den teknologiske og aldersmæssige forringelse.

Loven er gældende for alle borgere, og ansøgere der kan opfylde lovens krav og betingelser har mulighed for at modtage tilskud. Midlerne der afsættes hvert år til denne tilskudsordning, fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med Finanslovens vedtagelse, og fremgår på Finanslovens hovedkonto 50.06.50 Fiskerifinansieringspulje.

Af nedenstående oversigt fremgår antallet af ansøgninger om tilskud til anskaffelse af fiskefartøj eller ophugningsstøtte i perioden 2016 til 2019.

Ansøgninger om tilskud til fartøj

2016

2017

2018

2019

Afslag

2

1

0

2

Annulleret

0

4

1

5

Tilsagn

13

5

6

13

I alt

15

10

7

20

Ansøgninger om ophugningsstøtte

 

 

 

 

Afslag

1

4

1

3

Annulleret

0

1

0

2

Tilsagn

4

11

6

13

I alt

5

16

7

16

 

I forhold til behandling af ansøgninger om ophugningsstøtte har Naalakkersuisut nedsat et ophugningsstøtteudvalg med repræsentanter fra KNAPK, GE og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, som træffer afgørelser i sagerne.

Hvis man ønsker ydereligere oplysninger, kan man rette henvendelse til apnn@nanoq.gl

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug