Dementi af udtalelse fra Palle Jeremiassen

Dementi af udtalelse fra Palle Jeremiassen i Sermitsiaq nr. 36, 2020 angående licenser til fiskeri efter hellefisk

Der henvises til artikel af Arne Mølgaard i Sermitsiaq nr. 36, 2020 side 18 med overskriften ’Palle Jeremiassen raser over licenskaos’.

Palle Jeremiassen og Hanseeraq Enoksen udtaler bl.a., at et fartøj har fået tildelt licens af Grønlands Fiskerilicenskontrol GFLK.

Det skal hermed understreges, at Palle Jeremiassens og Hanseeraq Enoksens udtalelser ikke er korrekte, idet udstedelse af kystnære licenser til fiskeri efter hellefisk udstedes enten i kommunen eller i Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Grønlands Fiskerilicenskontrol udøver kontrol med fiskeriet.

I forhold til artiklens udtryk for misforståelse af regler for licens til kystnært fiskeri efter hellefisk skal gøres opmærksom på, at i det indenskærs hellefiskefiskeri er der en opdeling af fiskeflåden i flådesegmenter; Fartøjer over 6 meter og Joller under 6 meter.

I flådesegmentet fartøjer over 6 meter er der individuelle omsættelige kvoter (IOK). Køb og salg af kvotemængder kan i fartøjssegmentet frit foregå uafhængig af område. Dette gælder ikke i jollesegmentet, hvor der er olympisk fiskeri. Jollefiskere med licens i område 47 må dog fiske i hele 47, og er således ikke opdelt i de tre forvaltningsområder.

Der er tale om en tydelig adskillelse af flådekomponenterne med særskilte kvoter, der fiskes på forskellige vilkår, i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk. Handlen med kvotemængder i fartøjssegmentet, og i hvilket forvaltningsområde den pågældende fartøjsejer bor, har således ingen indflydelse på kvoterne og fiskeritrykket i jollesegmentet.

Der henvises i øvrigt til revision af bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk, hvor den reviderede bekendtgørelse netop har været i høring, og forventes forelagt Naalakkersuisut i løbet af efteråret.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.