Bedre barselsorlov skal styrke familien

Ved den kommende efterårssamling i Inatsisartut fremlægger Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet et forslag, der vil give mere tid og bedre økonomi for forældre i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Målet er at gøre familierne stærke og sikre børnenes trivsel.

Med forslaget om orlov ved graviditet, fødsel og adoption får Grønland en barselsfond for det private arbejdsmarked, og alle privatansatte forældre får ret til at få udbetalt 80 procent af deres løn under barselsorlov. Dette med en minimumsgrænse for de lavest lønnede og en max grænse for de højest lønnede (med mindre de har sikret sig fuld løn via kontrakt eller overenskomst).

For mange familier vil forslaget til ny barselslov kunne medføre økonomisk forbedring i forhold til nu, hvor nogle – især fædre – vælger orloven fra, af økonomiske årsager.

Ligestilling og mere familieliv
Erfaringer fra andre lande tyder på, at en barselsfond sikrer mere ligestilling på arbejdsmarkedet og gavner familielivet. Arbejdsgiverne er mere tilbøjelige til at ansætte kvinder i den fødedygtige alder, når arbejdsgiverne via fonden deler udgifterne til barselsorloven solidarisk. Ligesom det også viser sig, at nybagte fædre får mere mod på at holde længere orlov og få et tættere forhold til det nye barn.

”Familierne er fundamentet i vores samfund, og det er her vi skal sætte ind, når vi vil forbedre vilkårene for vore børn og unge. Den første tid i et barns liv er afgørende.” siger Martha Abelsen i sin begrundelse for, at netop barselsorloven skal gøres bedre.

Fleksibilitet og familiens valg
Forslaget indeholder flere forbedringer for familierne. Blandt andet får gravide ret til fire ugers orlov før fødslen, og reglerne for forældreorlovens sidste fire uger bliver mere fleksible.

Eksempelvis kan forældre vælge at vende tilbage på arbejdet på halv tid i otte uger i stedet for at starte på fuld tid. Det sikrer familien mere ro til at omstille sig, det gør barnets start i en daginstitution mindre dramatisk – både for barnet og forældrene. Eller forældrene kan vælge at gemme de sidste fire uger af orloven til et senere tidspunkt i opvæksten – eksempelvis ved børnehavestart.

Familiepolitik 2020 – 2030
Når det nye forslag til barselsorlov efter planen opnår bredt flertal i Inatsisartut, vil den være en vigtig og første konkretisering af Naalakkersuisuts Familiepolitik 2020 til 2030. Familiepolitikken er netop udkommet og kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside her.

I ”Familiepolitik 2020-2030” har Naalakkersuisut fastlagt de overordnede mål og en langsigtet retning for børne- og familieområdet i de kommende 10 år. På tværs af samfundet vil Naalakkersuisut sætte fokus på familierne og forbedre rammerne for familierne.

”Vi vil styrke familierne. Det er efter min mening den eneste farbare vej væk fra omsorgssvigt, misbrug og vold”, siger Martha Abelsen, der lægger vægt på, at familien er det stærkeste sociale fællesskab vi har, og at en tryg og velfungerende familie giver et barn de bedste opvækstvilkår.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160