En styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland

Bestyrelsen i Steno Diabetes Center Grønland har netop afholdt sit første møde i Nuuk. Formand for bestyrelsen er Departementschef Tine Pars, der i bestyrelsen arbejder sammen med Direktør for Sundhedsvæsenet Joanis Erik Køtlum, Senior Vice President Jannik Hilsted, Novo Nordisk Fonden, Cheflæge Berit Bjerre Handberg, Regionslæge Gert Mulvad, der repræsenterer Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Departementschef Julie Præst Wilche, ledende regionssygeplejerske fra Kujalleq Inge Kolby Pedersen og oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen fra medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital.

”Jeg er meget glad for, at arbejdet i Steno Diabetes Center Grønland nu er gået i gang. Visionen for samarbejdet er ambitiøs, og jeg har en forventning om, at initiativet vil forbedre behandlingen og livskvaliteten for rigtig mange borgere med diabetes og livsstilsrelaterede sygdomme,
siger Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim og fortsætter; Samtidig får Sundhedsvæsenet nyt telemedicinsk udstyr på alle sundhedsenheder, og et øget fokus på kompetenceudvikling. Det er ikke alene diabetes- og livsstilspatienter, der får glæde af samarbejdet med Novo Nordisk Fonden, men hele Sundhedsvæsenet, som bliver styrket i de kommende år”, siger Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim.

Steno Diabetes Center Grønland er en del af Det grønlandske Sundhedsvæsen, og har indtil videre lokaler på Dronning Ingrids Sundheds Center i Nuuk. Arbejdet med etableringen af det nye center er dog allerede igangsat, og i 2024 forventes den nye bygning at stå klar. Steno Diabetes Center Grønland vil i den kommende tid indgå samarbejdsaftaler med regionssygehusene med henblik på at understøtte regionernes livsstilsindsatser til glæde for patienter i hele landet. Etableringen af Steno Diabetes Center Grønland er muliggjort med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Yderligere information kan fås ved ministersekretær Frederik Siegstad på telefon +299 23 39 93 eller via email frsg@nanoq.gl.