Overenskomstkommissionen går i gang med forenkling

Mandag d. 31. august afholdt Overenskomstkommissionen møde i Katuaq. De formelle rammer for overenskomstkommissionens arbejde er på plads, og nu udestår så kommissionens arbejde med at finde anbefalinger til forenkling af et kompliceret område. Baggrunden for kommissionens nedsættelse er netop de langstrakte arbejdsgange omkring overenskomstsystemet og det administrative system.

Kommissionens primære opgave er derfor at undersøge de gældende spilleregler på overenskomstområdet og komme med løsningsforslag, der nok forenkler, men samtidig ikke forskyder den formelle og uformelle magtbalance parterne imellem.

"Det er ikke en nem opgave, men de indledende drøftelser i Katuaq har vist, at der er vilje og lyst til at forenkle og tænke nyt, både fra arbejdsgivers og arbejdstagers side. Dialogen i kommissionen er god og talelysten stor, og der er skabt grobund for et rigtig godt og konstruktivt kommissionsforløb” udtaler Formand Martha Labansen.

Kommissionen indledte allerede arbejdet med en forenkling af overenskomsterne den 1. september. Her drøftede kommissionen de overordnede problemstillinger og nedsatte en undergruppe til bearbejdning af anbefalinger vedrørende en forenkling af overenskomsterne.

Det næste møde i kommissionen er planlagt til slutningen af november 2020, hvor lønstrukturen, tidsrammen for overenskomstforhandlingerne og mæglings- og voldgiftssystemet skal drøftes.


Kontakt:

Formand for Overenskomstkommissionen Martha Labansen, tlf. 263513

 

Faktaboks

Overenskomstforhandlinger i Grønland er i dag fordelt på 20 faglige organisationer, og Selvstyret har indgået 24 hovedaftaler, 87 overenskomster og 125 underaftaler.

Kommissionen skal frem til udgangen af 2021 komme med forslag til, hvorledes systemet omkring og med disse forhandlinger og aftaler kan forenkles og smidiggøres.

Overenskomstkommissionen har sin politiske oprindelse i koalitionsaftalen fra 2018 og arbejdstagere og arbejdsgivere er ligeligt repræsenteret i kommissionen med 6 medlemmer hver. Kommissionen ledes af Martha Labansen.

Der kan findes mere materiale om kommissionen på https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans/Overenskomstkommissionen