Indvielse af Qaanaaq læmole

Det første havneanlæg i Qaanaaqs historie er blevet indviet d. 7. september 2020. Der er blevet opført en læmole.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler: ”I forbindelse med byggeriet af en ny læmole, har Naalakkersuisut haft et stort fokus på, at borgerne i Qaanaaq skulle involveres i planerne. Borgernes input har således været afgørende for placeringen og udformningen af læmolen.

Naalakkersuisut skal hermed rette en særlig tak til lokaludvalget og den lokale fangerforening, for deres store indsats og bidrag til realiseringen af projektet.

Det er Naalakkersuisuts forhåbning at læmolen vil komme alle til gode, og beskytte byens joller mod isen. Dertil vil læmolen også hjælpe Royal Arctic Lines betjening af Qaanaaq.

Jeg kunne desværre ikke selv deltage ved indvielsen, men en repræsentant fra mit departement deltog i Qaanaaq og holdte en tale på mine vegne.”

Talen er vedhæftet som bilag.

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler tillige: ”Det har også været vigtigt for Naalakkersuisut, at sikre investeringer i Qaanaaq. Med anlæg af læmolen har byen således nu fået et nyt anlæg, som vil være til stor gavn hos byens borgere og erhvervsliv. Jeg vil derfor ønske alle borgerne i Qaanaaq et stort tillykke med det nye anlæg.”

For yderligere information kontakt ministersekretær Inuk Kielsen Fleischer på ikie@nanoq.gl.

Bilag: Tale