Gode muligheder for samarbejde og fællesskaber i Sydgrønland

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim har i perioden 31. august til 4. september været på rundrejse i Sydgrønland. Formålet med turen har været møde borgerne, de ansatte i sundhedsvæsenet, lokalråd og institutioner i Narsarsuaq, Narsaq, Alluitsup Paa, Nanortalik og Qaqortoq.

”På vores tur har vi desværre oplevet, at nogle borgere giver udtryk for, at der er en voksende distance mellem befolkningen og sundhedsvæsenet. Tonen i debatten og på de sociale medier kan være hård og til tider unuanceret. For at vende udviklingen ønsker jeg at sætte fokus på borgenes oplevelse af sundhedsvæsenet. Det er altafgørende, at vi skaber en følelse af, at borgerne bliver hørt og vi skal sikre os, at befolkningen føler medejerskab af sundhedsvæsenet, således at de er med til at passe på det sundhedspersonale vi har” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim.

Til møderne blev flere komplekse udfordringer fremhævet, blandt andet problemer med misbrug af hash og alkohol, udbredelse af fnat og lus, mange komplicerede tuberkulose tilfælde, hjemløshed og personalemangel i virksomheder og offentlige institutioner.

Rundrejsen blev afsluttet med et møde med viceborgmester Simon Simonsen i Kommune Kujalleq.

”Borgernes behov for både sundhedsvæsenet og for kommunens sociale ydelser er voksende. Det kan være svært at honorere i tilstrækkelig grad i en region, hvor rekruttering og fastholdelse af faglært arbejdskraft er så udfordret. Hvis vi skal få vendt den udviklingen, kan man som sektor ikke stå alene med ansvaret. Samarbejde på tværs har aldrig været vigtigere end nu” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim.

Til møderne blev flere gode initiativer ligeledes fremhævet. I Nanortalik eksisterer et velfungerende samarbejde, mellem sundhedsvæsnet, kommunen og politiet, om indsatser for omsorgssvigtede børn, som har vist gode resultater. I Narsaq og Narsarsuaq var det også tydeligt at fælles initiativer har stor positiv indvirkning for lokalsamfundet og bringer glæde frem hos borgerne.

Anna Wangenheim udtaler endvidere:
”Vi skal arbejde videre med de gode eksempler og lære af hinanden i sektorerne. Jeg vil kontakte borgmester Kiista P. Isaksen for at gå i dialog om muligheden for at indgå i et samarbejde med henblik på at løse de fælles udfordringer, som er i regionen”.

For yderligere information kontaktes ministersekretær Frederik Siegstad, tlf. 233993, email: frsg@nanoq.gl