Gældende regler for fangst af rensdyr og moskusokser – Efterår 2020

APNN skal i forbindelse med den igangværende fangstperiode af moskusokser og rensdyr hermed erindre om og præcisere de gældende regler dels for selve fangsten og dels for kravene i forbindelse med ansøgning om licenser.

Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr og moskusokser startede i alle fangstregioner den 1. august 2020. Rensdyrfangsten forløber i de store rensdyr-regioner Sisimiut-Kangerlussuaq, Akia-Maniitsoq, Ameralik og Qeqertarsuatsiaat til og med 31. oktober for fritidsjægere og til og med 31. december for erhvervsfangere. Fangstperioden i regioner med færre rensdyr Nuussuaq, Naternaq, Qassit og Neria er kortere og forløber for fritidsjægere til og med 30. september og for erhvervsfangere til og med 15. oktober.

Moskusoksefangsten forløber i fangstregioner Sigguk, Naternaq, Sisimiut, Kangerlussuaq og Ittoqqortoormiit til og med 15. oktober for både erhvervsfangere og fritidsjægere.

Det er ikke alle og enhver med gyldigt PIN- eller FRI-jagtbevis der via kommunens Sullissivik kan søge om licenser til fangst af rensdyr og moskusokser. Naalakkersuisut har nemlig besluttet, at kravet om at have betalt jagtbevis inden 1. maj gælder i 2020 og der er intet lovgrundlag for at APNN kan give dispensation fra dette.

Der er følgende gældende krav for at kunne ansøge om licenser til fangst af rensdyr og moskusokser:
 • Det er kun erhvervsfangere og fritidsjægere med gyldigt jagtbevis, som på ansøgningstidspunktet er fyldt 16 år, der kan ansøge om og få udleveret licenser.
 • Jagtbeviset skal samtidigt være betalt inden den 1. maj 2020.
 • Hvis man har betalt jagtbevis den 1. maj 2020 eller senere, kan man ikke få refunderet beløbet, men kan bruge jagtbeviset til anden fangst.
 • Kun fritidsjægere, der er tilmeldt et folkeregister i Grønland og som forud for ansøgningstidspunktet har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på 2 år kan få licenser.
Der er i forbindelse med fangst, rapportering osv. følgende regler, der skal følges:
 • Licenser er personlige og må ikke overdrages, udlånes eller sælges til andre.
 • Mindste tilladte kaliber til fangst af rensdyr er .222 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
 • Mindste tilladte kaliber til fangst af moskusokser er 6,5 x 55 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
 • Alle våben, der anvendes til fangst af rensdyr og moskusokser, skal være ind-skudt og i god stand.
 • Alt kød fra nedlagte moskusokser og rensdyr, skal medbringes fra fangsten. Det er således forbudt at efterlade kød på fangststederne og andre steder.
 • Det er et lovmæssigt krav, at returnere licenser med udfyldt fangstmelding, og-så selv om man ikke har fanget noget.
 • Fangstpladser, teltpladser og andet skal efterlades ryddet for alle efterladen-skaber og alt affald skal medbringes.
Det skal desuden på det stærkeste indskærpes, at moskusokser og rensdyr er totalfredede i områder, som ikke er godkendte fangstområder og hvor der dermed ikke er fastsat kvote, f.eks. i Nunatarsuaq, Nanortalik, Tuttulissuaq og andre områder hvor der er set moskusokser og rensdyr, men hvor der ikke er fastsat en kvote.

Der skal tages særlige hensyn i forbindelse med rensdyrfangst omkring fåreholderstedet Neriunaq ved Kapisillit i Region Ameralik ved Nuuk. Der må således ikke skydes i en afstand nærmere end 500 meter fra indhegningen omkring fåreholderstedet.


For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl