Uddannelsesløft i bygder - flere unge i beskæftigelse og uddannelsesforløb

Alt for mange unge mennesker står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Med NUIKI (Nunaqarfinni ilinniartitsinermik kivitsineq; Uddannelsesløft i bygder) har – og vil – Naalakkersuisut sikre, at så mange unge som muligt får de bedste redskaber til at træffe velfunderede valg omkring deres fremtid og øge den boglige opkvalificering og derigennem at gøre langt flere unge uddannelses- og arbejdsmarkedsparate.

I Naalakkersuisut ser vi et stort potentiale i de mange unge (omkring 2.300), som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Problematikken omkring den ”usynlige” ungemålgruppe har været velkendt i mange år, men kalder imidlertid på nye løsninger, da vi som samfund er dybt afhængige af disse unge mennesker både nu og i fremtiden. Det er ikke sikkert, at de unge ejer det resterende samfunds positive syn på deres rolle i et samfundsøkonomisk og socialt perspektiv – men vi har den største pligt til at fortælle dem om deres rolle og potentiale, ligesom vi har pligt til at give dem redskaber og muligheder for at ændre deres situation til det bedre. For dem selv og i sidste ende for samfundet.

NUIKI-projektet er ét blandt andre tilbud til denne store ungemålgruppe på arbejdsmarkedsområdet og nyder stor succes og har gjort det i lang tid. Gennem de seneste 10 år er der således gennemført 22 projekter i 16 bygder og byer med 330 deltagere, hvoraf 79 % af deltagerne er gået direkte i gang med en uddannelse eller kommet i arbejde 1 år efter projektets afslutning.

Naalakkersuisoq Jess Svane i Nordgrønland
Jess Svane var i Nordgrønland (Kullorsuaq, Upernavik og dertilhørende bygder) i juni 2020. Her var det tydeligt at mærke begejstringen for NUIKI-projektet blandt borgerne. Senest har der været stor succes med et projekt i Tasiusaq (Upernavik) og Qaanaaq, hvor 27 ud af 30 personer gennemførte projektet. Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø udtaler i forbindelse med rejsen til Nordgrønland:

Det er på min rejse til Nordgrønland blevet tydeligt for mig, at vi skal nytænke vores måde at tilgå de unge på. Det ligger mig meget på sinde, at vi skal have fat på det store antal unge, som er usynlige for os. Vi skal ikke alene have et øget fokus på de unges potentialer, men vi skal også skabe trygge og klare rammer for dem, og vi skal støtte og motivere dem i deres udvikling. Denne motivation skal skabes ved at støtte dem i deres ønsker til fremtiden. Der er så meget potentiale i de unge, og vi er forpligtede til at skubbe dem i den rigtige retning. Derfor er det meget glædeligt, at arbejdsmarkedsprojekter som NUIKI går ind og tager fat. Dermed sikrer vi, at de unge bliver arbejdsdygtige, i stand til at tackle sociale udfordringer og udvikler sig personligt.

Vi ved, at det kan være forbundet med store konsekvenser for resten af livet, hvis man som ung oplever at stå uden arbejde eller uddannelse i en periode. Det skal vi for alt i verden undgå sker for vores unge. Vi er nødt til at sætte ind med indsatser over for gruppen, som hverken er i uddannelsesforløb eller i beskæftigelse. Derfor er det også meget vigtigt med projekter som NUIKI, der kan være med til at understøtte Naalakkersuisuts vision om en markant lavere ungdomsledighed, og at langt færre unge skal stå uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.


Udvidelse af NUIKI-projektet skal underbygge Naalakkersuisuts visioner om lavere ungdomsledighed
Med NUIKI-projekterne etableres et tæt samarbejde med de unges familier. Her er faste rammer helt centrale for at skabe det gode resultat: parathed, stabilt fremmøde til undervisningen og krav til lektielæsning. Projekternes succesrate handler således ikke om forældrenes uddannelsesniveau og sociale status, men handler i langt højere grad om faste rammer omkring opdragelse, ansvar og pligter.

NUIKI 2.0
Med NUIKI 2.0 vil vi udvide indsatsen yderligere og på baggrund af projektets positive erfaringer opgradere indsatsen med en større tværfaglighed og relationel indsats for at skabe vedvarende kultur i lokalsamfundene. Fokus på projektet skal være at arbejdet ikke blot er en offentlig opgave, men en opgave som skaber lokalt engagement for bygden eller byens borgere. Projektet har vist, at det skaber lokal stolthed at påtage sig ansvar i forhold til børn og unges fremtidige livskvalitet.

Naalakkersuisut planlægger opstart af flere NUIKI-projekter i den nærmeste fremtid, og desuden vil Naalakkersuisuts ambition om lavere ungdomsledighed blive italesat i Naalakkersuisuts kommende beskæftigelsesstrategi.

Med positiv fokus på de mange unge og deres kæmpe potentiale er det Naalakkersuisuts ambition at skabe grundlaget for en økonomisk selvbærende fremtid, med faglig stolthed og selvforsørgelse hos den enkelte, foruden fundament til et sundt og solidt erhvervsliv, med velkvalificeret lokal arbejdskraft.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt venligst Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, på e-mail: isiin@nanoq.gl

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Jess Svane, Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø