Miljøstyrelsen for Råstofområdet sender en ny strategisk miljøvurdering for Grønlandshavet i høring

Den nye strategiske miljøvurdering er et resultat af et omfattende strategisk miljøforskningsprogram i Nordøstgrønland 2016-2019. Forskerne afrunder nu forskningsprojektet med en sammenskrivning af de forskellige delprojekters forskningsresultater i denne nye strategiske miljøvurdering af olie aktiviteter i Grønlandshavet (SMV for Grønlandshavet).

Forskningsprogrammet blev ledet af forskere fra Nationalt Center for Energi og Miljø ved Aarhus Universitet (DCE) og Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), og der deltog forskere fra en række danske og udenlandske forskningsinstitutioner. Der blev afsat i alt ca. 60 millioner kr. til forskningsprogrammet, finansieret fra olieselskaber med olieefterforskningstilladelser i Nordøstgrønland, i udbudsrunden 2012-2013.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen), DCE og Grønlands naturinstitut ønsker, at inddrage borgeres og interessenters bemærkninger til SMV for Grønlandshavet og sender den derfor i elektronisk offentlig høring.

Det strategiske miljøforskningsprogram havde til formål at opbygge viden til brug ved planlægning og regulering af olieefterforskning i Nordøstgrønland.

Forskningsprogrammet indeholdt en række delprojekter, blandt andet:
  • kortlægning af vigtige områder for økosystemer og nøglearter
  • undersøgelser af fisk og fiskeyngel i vandsøjlen
  • studier af muligheden for naturlig nedbrydning af miljøfremmede stoffer
  • flytællinger af havpattedyr, havfugle og identifikation af særligt vigtige områder for havfugle og havpattedyr
  • satellitsporing af grønlandssæl, ringsæl, narhval, grønlandshval og ismåge
  • studier af forstyrrelser og effekter af forstyrrelser på narhval
  • studier af miljøeffekter ved bekæmpelse af oliespild ved afbrænding af olie på is og restprodukter i forbindelse med afbrænding af olie på is.
  • muligheden for naturlig nedbrydning af olie i vandsøjlen og på havbunden
  • kortlægning af fangst og fangstområder i samarbejde med fangere
Forskningsresultater og artikler er løbende udgivet i 2019. For en række delprojekter er det første gang, der gennemføres forskning i området og resultaterne er derfor banebrydende.

De nye data fra forskningsprojektet bliver blandt andet anvendt til en kortlægning af kystzonens følsomhed over for oliespild, som bliver offentliggjort i et kystzoneatlas. Data bliver derudover gjort tilgængelige i et datacenter og miljøprøver bliver opbevaret i en prøvebank for Grønlands Selvstyre.

Olieefterforskningsselskaber og myndighederne har hermed fået et nyt og omfattende
vidensgrundlag til at optimere planlægning og regulering af olieefterforskningsaktiviteter i Nordøstgrønland. DCE og GN anbefaler dog i SMV rapporten at der ikke åbnes for olieefterforskning og udnyttelse i den nuværende strategiperiode (2020-2024).

SMV for Grønlandshavet bliver lagt ud på Naalakkersuisuts høringsportal, hvor borgere og interessenter kan afgive skriftlige høringsbemærkninger indtil 1. oktober 2020.

Efter høringsrunden vil forfatterne indarbejde høringsbemærkninger og udgive den endelige version.

Rapporten er på engelsk med et omfattende sammendrag på grønlandsk og dansk.
I finder den strategiske miljøvurdering for Grønlandshavet på Naalakkersuisuts høringsportal

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Forskningsleder ved Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Anders Mosbech, mobil +4529440203 eller email: amo@bios.au.dk
Eller
Afdelingschef Josephine Nymand ved Pinngortitaleriffik, Tlf.: +299361234, email: jony@natur.gl
Eller
Specialkonsulent ved Miljøstyrelsen for Råstofområdet Kristine Lynge-Pedersen, tlf.: 345138, mail: krlp@nanoq.gl