Samarbejde mellem Selvstyret og Kommune Qeqertalik om boligbyggeri

Det er med glæde, at Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen og borgmester Ane Hansen indgår et samarbejdsprojekt om opførelse af boliger i Aasiaat.

I de kommende år bliver der opført i alt 60 boliger i tæt samarbejde mellem Selvstyret og Kommune Qeqertalik på Svendborgvej i Aasiaat. 

Kommunen opfører 40 boliger og Selvstyret opfører 20 boliger. Opførelse sker i henhold til Selvstyrets standardiserede koncept for boligbyggeri med betonelementer.

Byggeriet opføres som lokalt producerede betonelementer, fremstillet af delmaterialer fra landets undergrund, nemlig sand, sten og vand. Elementerne støbes under gode arbejdsmiljøforhold, og brug af betonelementer giver en kortere byggetid fra start til færdigt råhus. 

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen udtaler:

”Jeg er virkelig glad for, at vi er enige om at boligerne opføres ud fra bæredygtige principper, som vil minimere udgifter til varme og el, samt fremtidige bæredygtige udgifter til drift og vedligehold for de kommende lejere. Samtidig er vi enige om at projektet bidrager stærkt til lokal beskæftigelse med lokal arbejdskraft.” 

Parterne er enige om, at offentlige midler skal udnyttes optimalt og meget kan vindes ved at koordinere udbud i fællesskab. Projektet indebærer, at der arbejdes specifikt på at undgå de flaskehalse i branchen som kan fordyre projektet. Hertil er det vigtigt at der arbejdes på en tidsplan, der sikrer stabil lokal beskæftigelse, og gerne af hensyn til andre projekter i regionen.

Borgmester Ane Hansen udtaler: 

”Jeg er meget tilfreds med samarbejdsaftalen med Naalakkersuisoq, og særligt at der nu sker der en byfortætning og byforskønnelse samt fornyelse i Aasiaat. Det er også meget spændende at Aasiaat nu får deres første højhuse, da boligerne opføres i 5 etagers højde.”

Naalakkersuisut har med de igangværende tiltag bl.a. som målsætning at sikre beskæftigelsen inden for byggeriet og på at sikre, at anlægsmidlerne kommer ud at arbejde. Det er derfor også vigtigt for Naalakkersuisut, at alle regioner er en del af indsatsen. Finans- og Skatteudvalget har netop godkendt yderligere midler til projektet, for at sikre at Selvstyrets andel til boligbyggeri i Aasiaat bliver forøget fra 12 til 20 boliger, som er en del af denne indsats og sikrer en mere ligelig fordeling mellem regionerne. 

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur håber at det gode eksempel kan inspirere til endnu flere samarbejder i mellem Selvstyre og kommuner i fremtiden som alle kan vinde på. 

For yderligere oplysninger kan ministersekretær Inuk Kielsen Fleischer kontaktes på ikie@nanoq.gl