Jollefiskeriet efter hellefisk i Diskobugten og Uummannaq genåbnes

Genåbningen af fiskeriet starter den 21. august.

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ændret den månedsvise fordeling af den resterende årskvote for jollefiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Diskobugten og Uummannaq. Dette for at muliggøre, at fiskeriet kan genoptages og fortsættes i august og september, mens vejret og fiskeriet er godt.

Fiskeriet kan genoptages den 21. august i begge forvaltningsområder.

Årets restkvote i Diskobugten er på 1.137 tons ud af 3.823 tons.

Årets restkvote i Uummannaq er på 1.722 tons ud af 6.362 tons.

Det skal understreges, at det med de ændrede månedskvoter vil være sandsynligt, at der må lukkes for fiskeriet senere på året, da der vil være lille kvotemængde tilbage til november og december.

 

Ændringen vil ikke medføre kvoteforhøjelser senere på året.

 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

 

For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: jio@nanoq.gl