Fokus på folkeskoleområdet

Folkeskoleområdet er et af de vigtigste funktioner i samfundet. Det er hele fundamentet for vores uddannelsessystem. Vi ved, at det skal løftes meget, og at udviklingsarbejdet omkring folkeskolen er helt afgørende for vores samfund. Derfor sker der også rigtig meget inden for dette område – helt uafhængigt af analyse- og udviklingsprojektet ´Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem´. Et projekt, som mundede ud i en række anbefalinger, som nu er under politiske behandling.

På baggrund af evalueringen af folkeskolen i 2015 blev der – og bliver der stadig – igangsat en lang række initiativer på folkeskoleområdet, både i kommunalt regi og blandt andet i regi af Uddannelsesstyrelsen og Institut for læring. Der er tale om initiativer, som har været under udarbejdelse og implementering både før og under arbejdet med analyse- og udviklingsprojektet.

Blandt disse initiativer er:

-          KIVITSISA: fælleskommunal projekt om at løfte niveauet i folkeskolen gennem en ny pædagogisk tilgang og nye arbejdsformer.

-          Digitalisering af folkeskoler: udarbejdelse af digitale materialer, digitale kompetencer og infrastruktur

-          Der arbejdes med særlige indsatser omkring matematik, hvor resultaterne ved trintest (3. og 7. klasse) ikke er tilfredsstillende, og hvor resultaterne ved afgangsprøverne (10. klasse) gennem en årrække har været faldende.

-          En nytænkt læreruddannelse, ny skolelederuddannelse og fokus på kompetenceudvikling af folkeskolens undervisere og ledere

-          På sprogområdet arbejdes ud fra anbefalingerne fra ekspertgruppen vedrørende styrkelse af sprogtilegnelse.

Fungerende Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke Karl Frederik Danielsen understreger at folkeskolen udvikles løbende blandt andet efter evalueringen af folkeskoleområdet i 2015.

”Folkeskolen er utrolig vigtig for samfundet. Der er fokus både fra hver kommune og fra Naalakkersuisut på at området udvikler sig hele tiden, så jeg mener ikke at folkeskolerne opholder sig i nogen syltekrukke. Der sker ting nu, og i anbefalingerne fra analyse- og udviklingsarbejdet er der forslag til en hel masse mere man kan sætte i gang”, siger Karl Frederik Danielsen.

Folkeskolen og uddannelserne

 ”Analyse og udviklingsarbejdet har bundet i mange anbefalinger som ikke kun berører folkeskoleområdet, men har også til formål at skabe bedre overgange mellem uddannelser, så flere kan blive uddannet. De skal naturligvis bearbejdes grundigt politisk, da indsatserne kan få vidtrækkende konsekvenser. Vi anerkender det store arbejde, der allerede gøres, og jeg glæder mig til at se alle de kommende initiativer, der kan igangsættes, når anbefalingerne er blevet politisk behandlet”, udtalerKarl Frederik Danielsen.

 

For nærmere information kontakt Ministersekretær, Rosa Thorsen, på rosath@nanoq.gl mobiltlf.: +299 553303