Landskassens Regnskab for 2019 fik et overskud på 142 mio. kr.

Landskassens Regnskab for 2019 er nu offentliggjort, og det viser et såkaldt DA-overskud på 142 mio. kr. for finansåret 2019.

Overskuddet på Landskasseregnskabet for 2019 blev dermed større end forventet ved udarbejdelsen af finansloven. Inklusive tillægsbevillinger i løbet af 2019 var der budgettet med et underskud på 48 mio. kr. Regnskabet udtrykker således en positiv afvigelse på 190 mio. kr.

Resultatet afspejler blandt andet, at Landskassens indtægter er steget med 104 mio. kr. Det er primært indtægter fra indførselsafgifter, stempelafgift, motorafgift, arbejdsmarkedsafgift samt afgift på hellefisk, der tilsammen indbragte i alt 53 mio. kr. mere end forventet.

Aktivitetsniveauet i landets økonomi var fortsat højt i 2019, og fiskerierhvervet gav en god indtægt til den offentlige økonomi i form af afgifter og landsskat.

Endelig har de almindelige driftsudgifter udvist en kontrolleret vækst i 2019, som følge af den generelle pris- og lønudvikling.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq udtaler:
Jeg er godt tilfreds med, at Landskassen for 2019 kommer ud med et overskud. Det vidner om, at Naalakkersuisuts fokus på at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik er lykkedes. Det positive resultat i 2019 er således udtryk for, at Grønlands økonomi gennemgående var i en stærk forfatning, da Corona-epidemien ramte os.

Vittus Qujaukitsoq fortsætter:
Det positive resultat må dog ikke forlede os til at tro, at overskuddet for 2019 giver plads til at øge de offentlige udgifter. Corona-epidemien har medført et betydeligt træk på landskassens likviditet, og overskuddet for 2019 er langt fra tilstrækkeligt til at genoprette denne. Ingen kan med sikkerhed sige, hvornår Corona-krisen er slut, og det er derfor fortsat helt nødvendigt, at der udvises en meget betydelig tilbageholdenhed i fh.t. at påføre Landskassen yderligere eller nye udgifter.

Landskassens Regnskab skal behandles af Inatsisartut under efterårssamlingen.

Regnskabet kan inkl. bilag findes på disse links:

https://naalakkersuisut.gl/kl-GL/Naalakkersuisut/Naalakkersuisoqarfiit/Finans/Landskassens-regnskab

 

Dansk: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans/Landskassens-regnskab

 

 

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq

 

Kontakt:

Ministersekretær Samo Jacob Nielsen

Tlf. 34 56 77 og mail samn@nanoq.gl