Laksesæsonen starter 1. september

Fritids- og erhvervsfiskere skal have licens til fiskeri efter laks. Alle har rapporteringspligt. Fiskere der havde licens i 2019, som ikke overholdt rapporteringspligten, kan ikke få en licens til fiskeri efter laks i 2020.

 

Ligeledes skal du rapportere alle fangster, inklusiv 0-fangster, i 2020 til GFLK for at kunne få licens i 2021.

 

Kvote og fiskerisæson 2020
Naalakkersuisut har fastsat en samlet kvote på 20,7 tons for både erhvervs- og fritidsfiskere i 2020, som vil blive udført som olympisk fiskeri i lighed med sidste års fiskeri. Det vil sige at kvoten på 20,7 tons fiskes som én kvote for alle erhvervs- og fritidsfiskere som har fået tildelt lakselicens i 2020.

 

Laksekvoten i 2020 kan fiskes fra 1. september til 31. oktober, eller indtil kvoten er opfisket.

 

Alle har rapporteringspligt
For at Grønland kan beholde sit nuværende laksefiskeri, kræver det, at rapporteringspligten overholdes af alle.

 

  • Der skal rapporteres til GFLK efter hver fisketur, hvor der har været fangst.
  • Der skal rapporteres 0-fangst, det vil sige, at man skal rapportere efter endt sæson, hvis man ikke har fanget noget.
  • Efter endt sæson, skal der også rapporteres selvom man slet ikke har fisket efter laks.

 

Såfremt en erhvervs- eller fritidsfisker ikke har opfyldt sin rapporteringspligt i 2020, vil der ikke blive udstedt licens ved ansøgning til fiskerisæsonen i 2021.

Det er vigtigt at alle rapporteringer sendes til GFLK, og at der rapporteres hurtigst muligt, så GFLK kan følge kvotetrækket og derved lukke fiskeriet før der sker et overfiskeri. Hvis der er et overfiskeri af kvoten, vil det medføre at kvoten til næste år bliver reduceret. Derfor er det vigtigt at man husker at rapportere sine fangster hurtigst muligt.

 

Rapportering om fangster, ikke udnyttede licenser, samt 0-fangster, skal ske via Laksejournalen. Laksejournalen kan findes på sullissivik.gl og kan udfyldes online eller indsendes til GFLK via Postboks 501, 3900 Nuuk, Telefax 34 63 60 eller pr. e-mail til gflk@nanoq.gl.

 

Alle rapporteringer skal være fremsendt til GFLK senest 30 dage efter fiskeriet efter laks er lukket.

 

Du kan finde Laksejournalen, og vejledningen til at udfylde den, her  (Vejledning til udfyldelse af laksejournalen – her)

 

Hjælp forskerne med prøvetagning ved at tage prøver af de laks du fanger
Hvert år indsamler biologer prøver af vildlaks der fanges i Grønland. Prøverne bidrager med viden om vækst, alder og hvilket land og flod laksen stammer fra.

Indsamlingsprogrammet er en del af overvågningen af vildlaksen i

 

Nordatlanten og kan være med til at løse gåden om hvorfor det går så skidt med mange bestande af vildlaks i Nordatlanten.

 

Programmet er derfor en af grundene til at andre nationer accepterer et begrænset fiskeri af vildlaks i Grønland.

På grund af COVID-19 udbruddet kan de udenlandske biologer, som normalt tager prøver af laksen, ikke komme til Grønland og tage prøver på nuværende tidspunkt.

 

Derfor opfordrer APNN til at hjælpe forskerne med prøvetagningen ved at tage prøver af 5 til 10 laks pr licenshaver.

 

At der tages prøver fra det Grønlandske fiskeri er meget vigtigt for at overvåge bestandene af laks i Nordatlanten og samtidig overholde vores forpligtelser over for andre nationer gennem det internationale samarbejde i NASCO.

 

Ønsker du at hjælpe forskerne, kan du få udleveret et gratis prøvetagningskit ved afhentning af licens på kommunen i følgende byer: Tasiilaq, Qaqortoq, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk.

 

Prøvetagningen udføres ved at måle laksens længde og vægt, samt indsamle lidt skæl og et lille stykke af en finne til DNA analyse. Vejledning medfølger.

Hvis du tager gode og omhyggeligt udførte prøver, hjælper du med til at sikre det Grønlandske laksefiskeri fremover.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med prøvetagningen, kommentarer eller observationer af pukkellaks eller andre interessante ting i forbindelse med dit laksefiskeri, kan du kontakte Naturinstituttets assistenter på tlf. 361200.

 

Kontaktperson: Katrine Kærgaard, chefkonsulent ved Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: katk@nanoq.gl