Ny Samarbejdsaftale mellem Selvstyret og Kommunerne er i Hus

Efter en målrettet og fokuseret proces, er der opnået fælles fodslag mellem landets borgmestre og Selvstyret ved Naalakkersuisoq for Finanser, Vittus Qujaukitsoq, om en ny samarbejdsaftale. Aftalen erstatter budgetsamarbejdsaftalen fra 2014. Aftalen, som må betegnes som en succes og samtidig frugten af et grundigt forarbejde, er underskrevet af alle aftalens parter, og den vil fremadrettet danne grundlag for dialog mellem Selvstyret og kommuner. 

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq siger om den nye aftale:

”Efter et grundigt forarbejde kom succesen i hus. Den nye moderniserede aftale er et resultat af den konstruktive dialog mellem selvstyret og kommunerne.

 

Den offentlige sektor i Grønland udgør en endog meget betydelig del af samfundsøkonomien og det er derfor af stor økonomisk betydning, at samarbejdet mellem Selvstyret og kommunerne fungere optimalt og gnidningsfrit. Det danner den nye aftale rammen om.”

Det fremtidige budgetsamarbejde forankres administrativt i en løbende dialog mellem Finansdepartementet og repræsentanter for kommunerne. Dette arbejde udmøntes i de årlige bloktilskudsaftaler. Bloktilskudsaftalerne er forankret i  Budget- og regnskabsloven, finansloven og styrelseslovens bestemmelser vedrørende offentlig virksomhed.

”Den nye samarbejdsaftale sikrer en koordineret tilgang til langsigtet planlægning, der tilpasses de nationale og kommunale sektorplaner. Aftalens gennemgående princip er, at opgaver bør løses af den part, som mest hensigtsmæssigt kan varetage opgaven”, udtaler Vittus Qujaukitsoq.      

Med underskrivelsen af den nye samarbejdsaftale mellem Selvstyre og kommunerne er der opnået en styrket og præciseret referenceramme til at imødegå de udfordringer som Selvstyret, kommunerne, hver for sig og i fælleskab måtte stilles over for i fremtiden.

Den nye aftale kan findes på følgende links, under 2020:

Grønlandsk:

https://naalakkersuisut.gl/kl-GL/Naalakkersuisut/Naalakkersuisoqarfiit/Finans/Bloktilskud

Dansk:

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans/Bloktilskud

For yderligere oplysninger kontakt: Ministersekretær Samo Jacob Nielsen pr. tlf. 34 56 77, eller e-mail: Samn@nanoq.gl