Svar på åbent brev fra KNAPK

KNAPK har i et åbent brev af 12. august 2020 og igen den 13. august tilkendegivet utilfredshed med, at der for nuværende ikke er truffet beslutning om eventuel udbetaling af et særligt COVID-19 betinget tilskud til det kystnære fiskeri

 

Der blev i juni 2020 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af KNAPK, GE, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Finansdepartementet. Arbejdsgruppen har i henhold til sit kommissorium, som alle parter har godkendt, til opgave at afdække et eventuelt behov for særlig målrettet hjælp til fiskeriet, som måtte ligge ud over hvad der allerede kan afdækkes ud fra de almindelige hjælpepakker. Det fremgår også, at arbejdsgruppen skal beskrive de økonomiske konsekvenser af en eventuel nedgang på indhandlingspriser som følge af COVID-19, og at en i en sådan prissammenligning fordelt på arter skal ses over et længere tidsmæssigt forløb, eksempelvis 10 år.

 

Anbefalinger om eventuelle tiltag skal være af midlertidig karakter og direkte relateret til COVID-19 situationen. Det er målet, et en beslutning skal kunne tages på et oplyst og validt grundlag.

 

Arbejdsgruppen skal lave en afrapportering til Naalakkersuisut i form af et notat, som dokumenterer konklusioner og anbefalinger. Arbejdsgruppen har dog endnu ikke afsluttet sit arbejde. KNAPK har været involveret i dette arbejde fra starten, og det er derfor upassende at KNAPKs formand nu kræver en endelig stillingtagen fra Naalakkersuisut før den 15. august 2020 under mere eller mindre direkte trusler.

 

Naalakkersuisut ønsker at forhandle konstruktivt og at handle på et dokumenteret grundlag, men Naalakkersuisut afviser at forhandle og handle under pres, ligesom Naalakkersuisut ikke vil forhandle via pressen. Vi skal på den baggrund opfordre KNAPK til at tage den aftalte opgave på sig og bidrage til at færdiggøre det igangsatte udredningsarbejde. 

 

Afslutningsvis skal Naalakkersuisut anføre, at overvejelser om en eventuel hjælpepakke sker ud fra både samfundsmæssige og økonomiske betragtninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Vittus Qujaukitsoq                                      Jens Immanuelsen

Naalakkersuisoq For Finanser                      Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 

 

 

Kontakt:

 

Ministersekretær Samo Jakob Nielsen

Toqq/direkte 345677