Afskedigelse af administrative medarbejdere i Nukissiorfiit stilles i bero

Som følge af, at Nukissiorfiit har ønsket at stille flere digitale løsninger til rådighed for kunderne, har selskabet varslet afskedigelser iblandt det administrative personale. 

Naalakkersuisut har anmodet Nukissiorfiit om at redegøre for forløbet omkring afskedigelser af administrative medarbejdere som følge af den planlagte digitalisering af kundekontakten, og har endvidere meddelt Nukissiorfiit, at selskabet skal stille afskedigelsesprocessen i bero. 

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet Steen Lynge udtaler i den forbindelse: 

”Det ligger Naalakkersuisut meget på sinde at sikre forbrugerne lave priser på el, vand og varme. Det er derfor positivt at se, at Nukissiorfiit arbejder aktivt for at opnå denne målsætning. Det er dog beklageligt, at det ser ud til at resultere i afskedigelser. Derfor har jeg på vegne af Naalakkersuisut anmodet Nukissiorfiit om at redegøre for sagens forløb med henblik at sikre, at alle ansættelsesretlige forhold er overholdt i processen”. 

Baggrunden for Nukissiorfiits ønske om øget digitalisering er at sikre kunderne en bedre betjening, samtidig med at Nukissiorfiits ressourcer anvendes bedre i forbindelse med den grønne omstilling, der er en central målsætning i Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning. 

For nærmere oplysninger kontakt Ministersekretær Jens-Christian Jacobsen på 56 52 54 eller på mail jech@nanoq.gl