Udbudsrunde om koncession til skisportsaktiviteter ved Sukkertoppen Iskappe

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har vurderet, at det er en forudsætning for planlægning af 2021-sæsonen for Heliskiiing, at der ikke træffes afgørelse med virkning for 2021. 

Der vil derfor ikke blive tildelt koncessioner gældende for år 2021. Dette er besluttet for at sikre, at aktørerne nu frit kan planlægge 2021-sæsonen.

Afgørelse om eventuelle koncessioner vil i givet fald tidligst blive truffet med virkning fra 2022.

For mere information kan Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked kontaktes på e-mail isiin@nanoq.gl