Udskydelse af deadline for udbudsrunde for kommerciel udnyttelse af is og vand

Udskydelse af deadline for den anden udbudsrunde for kommerciel udnyttelse af is og vand grundet COVID-19 situationen

Grundet COVID-19-situationen, og af hensyn til potentielle ansøgeres mulighed for at udarbejde ansøgninger, udskydes ansøgningsfristen for den nuværende udbudsrunde om tilladelse til kommerciel udnyttelse af Grønlands is og vand. 

Frist for indlevering af ansøgninger har hidtil været 1. september 2020. Fristen udskydes nu til 31. december 2020, kl. 23:59 lokal tid i Nuuk, Grønland. 

Information om udbuddet findes på www.big.gl

For mere information kan Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked desuden kontaktes på e-mail isiin@nanoq.gl.