Naalakkersuisut prioriterer indsatser for børn og unge

Naalakkersuisut har siden december afsat i alt 31 mio. kr. til indsatser målrettet arbejdet med udsatte børn og unge. Disse midler indgår som en del af samarbejdet om styrkelse af indsatser til udsatte børn og unge, handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn og til et nationalt sagsbehandlingssystem til socialområdet.

Der er de seneste dage blevet bragt flere indlæg, som stiller spørgsmålstegn ved Naalakkersuisuts prioriteringer, ligesom Naalakkersuisut er blevet kritiseret for at spare på indsatser til udsatte og omsorgssvigtede børn og unge.
Naalakkersuisut har afsat 20 mio. kr. til at styrke den direkte indsats over for børnene. De resterende 11 mio. kr. går bl.a. til et nyt fælles IT-system sammen med landets fem kommuner. IT-systemet vil bidrage til en ensartet sagsbehandling på hele børne- og familieområdet.

Baggrunden for kritikken er en artikel i Sermitsiaq AG om, at der søges midler til Fiskerikommissionen fra driftsreserven, der bl.a. var tiltænkt udsatte børn og unge. Men driftsreserven er ikke længere relevant for bevillingen til udsatte børn, idet den allerede er udmøntet, og med en større bevilling end de 7,5 mio. kr., der er afsat på driftsreserven. Naalakkersuisut fik nemlig i december 2019 godkendt en bevilling på 20 mio. kr. til arbejdet med udsatte børn og unge. Disse 20 mio. kr. blev afsat i forlængelse af, at Folketinget bevilgede 80 mio. kr. til området. De blev dermed bevilget, efter finansloven for 2020 var blevet vedtaget.

Ud over disse 20 mio.kr. har Naalakkersuisut senest her den 5. juni fået godkendt en bevilling på 11 mio. kr. til et nationalt sagsbehandlingssystem på socialområdet.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160