Ikke i strid med habilitetsreglerne

Vurdering fra Advokatfirmaet Poul Schmith:
Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens deltagelse ved beslutningen om ændringen af årets kvote for stenbidere var ikke i strid med habilitetsreglerne

Advokatfirmaet Poul Schmith vurderer, at der var tale om en generel afgørelse, der havde virkning for en ikke ubetydelig del af den grønlandske befolkning, da formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen var med til at træffe beslutningen om ændringen af årets kvote for stenbidere.

Sammenfattende er det min vurdering, at det ikke var i strid med habilitetsreglerne, at Formanden deltog i Naalakkersuisuts afgørelse den 12. maj 2020. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således min vurdering, at Formanden, hverken som følge af udsigten til en økonomisk fortjeneste eller som følge af venskab med lejeren af båden, havde sådanne interesser, at det medførte, at han var inhabil ved beslutningen om ændringen af TAC for 2020 for stenbiderrogn ved overflytning af restkvoten fra 2019,” skriver Advokatfirmaet Poul Schmith, og fortsætter:

I den forbindelse har jeg lagt betydelig vægt på, at der var tale om en generel afgørelse, der havde virkning for en ikke ubetydelig del af den grønlandske befolkning.”

I forhold til Kim Kielsens udlejning af sin båd til en bekendt, der vurdere Advokatfirmaet Poul Schmith, at den økonomiske fortjeneste højst må have udgjort kr. 5.000, og at den økonomiske fortjeneste var indirekte:

I forhold til den økonomiske fortjeneste Formanden har opnået, har jeg lagt betydelig vægt på, at det oppebårne beløb må antages højst at have udgjort kr. 5.000,-, og at den økonomiske fortjeneste var indirekte. Jeg har i den forbindelse ikke inddraget direkte omkostninger for Formanden ved udlejen af båden, idet jeg ikke er i besiddelse af oplysninger herom.”

Du kan læse sammenfatningen af notatet ved at klikke her.

Du kan læse hele advokatfirmaets notat om Formandens habilitet i forbindelse med Naalakkersuisuts behandling af forhøjelsen af stenbiderkvoten ved at klikke her.

For yderligere oplysninger kontakt direktør i Formandens Departement Simigaq Broberg ved ringe til 34 50 00, eller ved at sende e-mail til sbro@nanoq.gl