Dialog og forventningsafstemning om sundhedsvæsenet er et fælles ønske

På sin første rundtur som Naalakkersuisoq for Sundhed, besøgte Anna Wangenheim Ilulissat og Uummannaq samt bygderne, Ilimanaq, Qeqertaq, Saqqaq, Qaarsut, Niaqornat, Ukkusissat, Saattut og Ikerasak. Formålet med besøgene var dels at besøge de forskellige sundhedsenheder i regionen og at have en dialog med forskellige interessenter om udfordringer og forbedringsforslag i forhold til samarbejdet med sundhedsvæsenet.

Rekrutteringsudfordringer og det hyppigt udskiftende personale blev påpeget på møderne i både byer og bygder.
I bygderne var det svært at skaffe afløsere til bygdesundhedsarbejderne, der var ønske om hyppigere kurser og tiltag for at den enkelte medarbejder i bygden føler sig mindre ensom.

Anna Wangenheim siger: ”Med internettet og telemedicin er der skabt gode muligheder for at dele erfaringer med hinanden men også for at kunne deltage på kurser over nettet. Jeg har lovet at viderebringe ønsket herom og vil gøre mit til at vi i højere grad udnytter internettets muligheder til gavn for uddannelsen af sundhedsarbejderne men også for borgernes adgang til sundhedsvæsenet”.

På møderne var der også fokus på hvordan der kan skabes en bedre forventningsafstemning og mellem borgere og sundhedsvæsenet. Rapporten om brugernes oplevelser af det grønlandske sundhedsvæsen viser, at der er brug for at borgere og sundhedsvæsenet er i mere dialog med hinanden.

”Jeg er utrolig glad for at både sundhedsvæsenets personale og borgerne alle udtrykker en oprigtig interesse for at kommunikationen forbedres. Det kan forebygge mange negative historier om sundhedsvæsenet, som ofte kommer til at præge holdningen til sundhedsvæsenet”.

Regionsledelsen i Region Avannaa vil nu oprette brugerråd, hvor formålet er at brugere og sundhedspersonale får et dialogforum, hvor der kan skabes en bedre forståelse for hinandens udfordringer og hvor der kan findes gode løsningsforslag til gavn for patienterne.

Udover ovennævnte var der på de mange møder også fokus på behovet for førstehjælpskurser, flere hjertestartere, vigtigheden af rent vand i byer og bygder, ansættelsesvilkår for personale mm.

Yderligere information: Frederik Siegstad, tlf. 233993, frsg@nanoq.gl