Møder i Nordgrønland om Dundas Titanium

Møder i henhold til råstoflovens kapitel 18a forventes at blive afholdt på følgende datoer:

27. juli i Savissivik

27. til 28. juli i Qaanaaq

30. og 31. juli i Ilullisat.

Af hensyn til borgerne i de berørte byer og bygd arbejder i løbet af dagen er hensigten, at møderne så vidt muligt bliver afholdt om aftenen.

På grund af coronapandemien vil der blive indbudt specifikke interessenter til flere mindre interessentmøder frem for afholdelse af et stort enkelt høringsmøde i de ovennævnte bosteder.

De præcise klokkeslæt for interessentmøderne er ved at blive fastlagt i samarbejde med blandt andet Dundas Titanium samt Avannaata Kommunia, og vil blive meddelt så snart de er endeligt fastlagt.

For nærmere information: Departementet for Mineralske Råstoffer (asn@nanoq.gl)