Kommentar til de to netartikler på SermitsiaqI netartiklerne ”Socialområdet hårdest ramt i spareplan” og ”Udvalg udsætter spareplan på 73 mio. kr.” på sermitisaq.ag fremstår en teknisk justering af en række hovedkonti som en ugennemtænkt spareøvelse med en voldsom social slagside.

Det er imidlertid ikke en fyldestgørende fremstilling. De foreslåede justeringer af udvalgte hovedkonti kan helt grundlæggende tilskrives et forventet mindreforbrug grundet Covid-19-virus. Det har f.eks. betydet, at Selvstyret har foretaget færre tjenesterejser end normalt, da det ikke har været muligt at rejse. Derudover har den midlertidige nedlukning af store dele af den offentlige sektor medført, at en række planlagte aktiviteter ikke har kunnet gennemføres som planlagt. Der er med andre ord ikke lagt op til serviceforringelser.

Ud over Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet omfatter justeringerne også departementerne som Formandens Departement, Finansdepartement, Departementet for Udenrigsanliggender, Departementet for Råstoffer, Departementet for Boliger og Infrastruktur og Departementet for Miljø og Natur.

De foreslåede bevillingsændringer har Naalakkersuisut bedt Inatsisartuts Finansudvalg om at tage stilling til, og Udvalget behandler i øjeblikket en ansøgning herom. Udvalget har i den forbindelse udbedt sig yderligere oplysninger, før udvalget kan tage endelig stilling til sagen.

I en økonomisk situation som den foreliggende, er Naalakkersuisuts ansøgning alene et udtryk for ansvarlig og rettidig økonomistyring, således at midler, der ikke kan nå at blive anvendt til deres formål, frigøres til andre formål, som endnu kan nå at blive realiseret.

Alt dette er der intet usædvanligt i.

Af Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser