Retningslinjer for forvaltningsplaner for fiskearter

Naalakkersuisut har fastlagt retningslinjer for forvaltningsplaner for fiskearter i Grønland.

De skal danne grundlag for arbejdet med forvaltningsplaner i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Det primære formål med forvaltningsplaner er, at fungere som et praktisk værktøj for forvaltningsmyndigheden til støtte for en langsigtet, forudsigelig og robust forvaltning af ressourcen.

En effektiv forvaltningsplan skal således kunne give retningslinjer om, hvorledes man skal reagere på de forskellige situationer og problematikker som kan opstå i fiskeriet og i bestanden.

Ud over at bidrage til gennemsigtighed og forudsigelighed i forvaltningen sikrer anvendelsen af forvaltningsplaner en fælles forståelse for baggrunden og hensigten med de forskellige forvaltningsbeslutninger, især når de er udviklede i et samarbejde imellem erhvervet og forvaltningen og inddrager såvel videnskabelig viden som den praktiske viden og erfaring fra erhvervet.

Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Naturinstitut, Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK, og Fiskerirådet og skal danne grundlag for udarbejdelsen og evaluering af ensartede fiskeriforvaltningsplaner i Grønland.

Retningslinjerne skal sikre at forvaltningsplanerne for de enkelte arter eller bestande i Grønland som udgangspunkt er ensartede, udviklet i samarbejde med fiskeriets interessenter, og at de som minimum beskriver de rammer som

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt GFLK skal bruge for at forvalte, monitere og regulere fiskerierne optimalt.

Retningslinjerne skal også sikre fuld gennemsigtighed i arbejdet med forvaltningsplaner i Grønland.

Retningslinjerne og alle forvaltningsplaner forefindes her.

Hvis nødvendigt kan retningslinjerne tilpasses efter Fiskerikommissionen har fremlagt dens betænkning.

Kontaktperson: Katrine Kærgaard, chefkonsulent, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: katk@nanoq.gl