GFLK har udsendt 217 rykkerbreve

GFLK har udsendt 217 rykkerbreve til fartøjsejere, der ikke har indberettet deres økonomiske oplysninger om erhvervsmæssigt fiskeri

Alle, der driver erhvervsmæssigt fiskeri- eller fiskerivirksomhed med fartøjer over 6 meter l.o.a., samt alle fiskeriproduktions- og indhandlingsanlæg på land, skal årligt indberette en række økonomiske oplysninger til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) for det foregående kalenderår. Fiskeri med joller på 6 meter l.o.a. eller derunder er undtaget. I 2020 skal der således indberettes oplysninger for regnskabsåret 2019.

Hvis du har indhandlet med et fartøj på over 6 meter l.o.a. i 2019, er du altså indberetningspligtig.

GFLK har kun modtaget et meget lille antal indberetninger, og har derfor udsendt rykkerbreve til dem, der mangler at indberette.

GFLK skal gøre opmærksom på, at har man ikke indberettet inden den 26. juli 2020, vil GFLK anmelde fartøjsejere til politiet og indstille, at fartøjsejeren får en bøde på 2000 kr. for personer og 5000 kr. for virksomheder.

Hvis man heller ikke har indberettet i 2019, vil GFLK på grund af gentagelsesvirkning indstille, at bøden for personer skal være på 5000 kr. og for virksomheder på 10.000 kr.

Indberetning sker via

https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeriindberetning_2018

Produktions- og indhandlingsanlæg er forpligtet til at bistå de indberetningspligtige fiskere med oversigt over deres indhandlinger, til brug for indberetningen.

Oplysningerne skal inden indberetningen attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Lovgrundlag:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 1. august 2017 om indberetning af produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri og produktionsanlæg på land, jf. § 25 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere ændringer. 

http://lovgivning.gl/lov

For yderligere oplysninger kontakt GFLK på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl.