Carry-over kvoter for sildepiskere for kvoteåret 2020 fra 2019

Carry-over kvoter for sildepiskere for kvoteåret 2020 fra 2019 som olympisk fangst for både fællesfangst og harpunkanonfangst

Vestgrønland

Restkvote for 2019 er 52 stk. Denne kvote tildeles både til harpunkanonfangsten og fællesfangsten til olympisk fangst i Vestgrønland. Fangsten vil følge gældende lovgivning og krav om licenstildeling, herunder at ansøgerne har gyldig erhvervsjagtbevis. Denne gælder fra 10. juli 2020.

Der er ingen ændring i tildeling af 2020 grundkvote til hhv. harpunkanonfartøjer og fællesfangst udmeldt via pressemeddelelse af 19. december 2019.

Fartøjer samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Østgrønland

Restkvote for 2019 er 9 stk. Der kan overføres en kvote på 3 stk. Den tildeles fællesfangstkvoten til olympisk fangst i Østgrønland. Fangsten vil følge gældende lovgivning og krav om licenstildeling.

Der er ingen ændring i tildeling af grundkvote til de to forvaltningsområder udmeldt via pressemeddelelse af 19. december 2019.

Deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst jvf. betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. januar – 31. december.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå jvf.:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler –
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

Restkvote

Overførelse af ubrugte kvoter (carry-over) vil følge procedure godkendt på seneste møde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC 67, september 2018).

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Vestgrønland er steget fra 15 stk. til 50 % af en årskvote, som er 164 vågehvaler, dvs. maks. 82 stk. Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Vestgrønland er 2018.

Bemærk, at overførselsgrænsen for ubrugte kvoter for Østgrønland for 2019 og 2020 er 3 stk. Herefter vil den stige fra 3 stk. til 50 % af årskvoten på 20, dvs. maks. 10 stk. (fra 2021). Den Videnskabelige Komité har meddelt, at denne stigning i overførselsgrænsen ikke vil have bevaringsmæssige konsekvenser. Det oprindelige startsår for akkumulering af ubrugte kvoter for Østgrønland er 2020.

Grønlands kvoter for fangst af store hvaler fastsættes i henhold til rådgivning fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC), der har kvotebesluttende kompetence. En 7-årig blokkvote gælder i perioden 2019-2025 for finhval, grønlandshval, pukkelhval og sildepisker i Vestgrønland samt sildepisker i Østgrønland. Efter hvert kvoteår vil der ske en evaluering således, at det kommende kvoteår tilpasses efter evt. ny rådgivning og overskredne kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl