Vandanalyseresultater fra drikkevandssøen i Ilulissat

Departementet for Forskning og Miljø igangsatte efter branden på dumpen i Ilulissat udtagning af ekstra vandprøver af drikkevandssøen. Målet var at undersøge, om dumpbranden kunne have forurenet drikkevandet. Departementet har nu modtaget resultaterne.

Der er fundet spor af en stofgruppe, der benævnes dioxiner. Det er sandsynligvis en forurening opstået som følge af branden. Det er velkendt, at dioxiner ofte dannes ved brande i f.eks. affald med indhold af mange forskellige materialer.

Landslægen har, i samarbejde med udenlandske eksperter, vurderet resultaterne. Der er fundet så lave mængder dioxiner, at de ikke kan anses for at udgøre et betydende sundhedsproblem. Det vurderes derfor, at vandet fortsat kan anvendes som sædvanlig.

For yderligere information kontakt Departementschef i Departementet for Forskning og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, Email: pan@nanoq.gl, tlf. + 299 52 98 44