Ambitiøs plan for affaldsområdet

Med Affaldshandlingsplan 2020-2031 giver Naalakkersuisut og kommunerne affaldshåndteringen endnu et løft. De nye mål og initiativer skal sikre en grøn, bæredygtig udvikling på affaldsområdet – til gavn for alle.

Affald er ikke bare affald. Nogle ting, der smides ud, kan få nyt liv som genbrug. Andre ting er lavet af materiale, der kan genanvendes. Det affald, der forbrændes, kan bruges som kilde til fjernvarme. Fokus i den nye affaldshandlingsplan er, at vi skal have mest mulig værdi af affald og håndtere det sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Naalakkersuisut og kommunerne har gennem flere år gennemført forbedringer på affaldsområdet. Det var de første skridt. Med Affaldshandlingsplan 2020-2031 tager vi de næste vigtige skridt, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Grundlaget for de kommende års indsats på affaldsområdet er den fælles nationale affaldsløsning. To moderne affaldsforbrændingsanlæg skal etableres i Sisimiut og Nuuk for at sikre en sundheds- og miljømæssig hensigtsmæssig forbrænding af affald. De forventes at stå klar i 2022 og 2023. Affald fra byer og bygder skal pakkes og transporteres til de nye anlæg, så affaldet ikke ophober sig på dumpe rundt om i landet.

Naalakkersuisut har via Miljøfonden besluttet at støtte etableringen af den nationale affaldsløsning med i alt 50 mio. kroner. De nationale anlæg vil give en markant forbedring af miljøforholdene for de kommuner, som er med i ESANI A/S.

Naalakkersuisut og kommunerne blev enige om den fælles nationale affaldsløsning i 2018, og det kommunale affaldsselskab ESANI A/S er nu i gang med at gøre planerne til virkelighed. Den nationale affaldsløsning er solidarisk, så kommunerne via ESANI A/S deler både indtægter og udgifter. 

Du kan se Affaldshandlingsplan 2020-2031 her.

For yderligere information kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl.