Miljøfonden støtter 28 miljøprojekter

Miljøprojekterne vil skabe bedre natrenovationsforhold, fremme affaldssortering samt udbrede viden om miljøet blandt børn og unge.

Miljøfonden har netop uddelt 4,4 millioner kroner til 28 nye miljøprojekter, som vil blive igangsat af private, virksomheder og kommuner. Overordnet drejer projekterne sig om, at:

 

  • Skabe bedre natrenovationsforhold
  • Fremme affaldssortering med henblik på øget genanvendelse
  • Øge miljøbevidstheden blandt børn og unge

 

Der er eksempelvis ydet støtte til natrenovationsramper i en række bygder, til genanvendelse af trawl fra fiskeri samt til film, udstillinger og kampagner for børn og unge.


Det er en stor glæde, at vi igen i år kan støtte så mange spændende projekter med midler fra Miljøfonden. Den store interesse viser, at mange tager ansvar og yder en indsats for miljøet til gavn for både nutidige og fremtidige generationer. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de mange nye miljøprojekter.” udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Ud over de omtalte projekter er der reserveret 10 millioner kroner fra Miljøfonden til den nationale affaldsløsning, der indebærer opførelse af to moderne nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk, som skal modtage affald fra hele landet.

Inatsisartut vedtog på Efterårssamlingen 2018 at etablere Miljøfonden, som skal understøtte arbejdet med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Der vil hvert år blive afsat midler til projekter, der gavner miljøet.

For yderligere information kontakt:
Departementschef i Departementet for Forskning og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, tlf.: +299 346476, e-mail:
mesp@nanoq.gl

Se listen over projekter som har fået støtte
her.

Læs Beretning om Miljøfonden 2019 her.