Tilpasninger vedrørende midlertidige restriktioner ved forsamlinger m.v.

Naalakkersuisut har foretaget tilpasninger i bekendtgørelsen vedrørende midlertidige restriktioner ved forsamlinger m.v.

Det er nu muligt at afholde offentlige arrangementer inden for gældende kommunegrænser, med visse begrænsninger. Det er arrangørens ansvar at sikre, at der ikke sker deltagelse fra personer fra andre kommuner, eller at der opfordres hertil.

Der skelnes mellem offentlige og private arrangementer. Til private arrangementer må personer fra andre kommuner deltage, til f.eks. barnedåb, fødselsdage, dimissionsfest, bryllupper, begravelser m.v.

Antalsbegrænsningerne gælder stadig. Der må maksimalt være 100 personer til et indendørs arrangement, samt at reglerne om belægning i selve lokalet på maksimalt 50% af det tilladte, også skal overholdes. Til udendørs arrangementer må der maksimalt være 250 personer.

Hensigten med tilpasninger er, at imødekomme ønsket om tilladelse til afholdelse af arrangementer samtidig med ønsket om, at minimere risikoen for smittespredning.

Se bekendtgørelsen her

Se kommunegrænserne her i bilag 2