Information om genåbningen af Grønland (Fase 1)

Den 25. maj 2020 meddelte Naalakkersuisut i en pressemeddelelse, at Fase 1 af genåbningen af Grønland starter den 15. juni 2020.

 

Den 15. juni trådte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 15. juni 2020 om betingelser for indrejse til Grønland med luftfartøj (Fase 1) i kraft. De fastsatte restriktioner og forbud er gældende til og med den 6. juli 2020.

 

Som tidligere udmeldt af formanden for Naalakkersuisut, så er blandt andet følgende betingelser for indrejse til Grønland gældende:

 

 • Kun passagerer, der kan forevise dokumentation for negativ COVID-19 test samt en kvittering for udfyldt og indsendt Sumut-blanket, kan stige ombord på fly til Grønland.

 

Ved ankomst til Grønland gælder følgende regler:

 

 • Passagerer skal efter ankomst med fly til Grønland holde sig hjemme og ikke være i fysisk kontakt med andre mennesker. (Personer i ens husstand er undtaget)
 • Det er forbudt at deltage i private og offentlige forsamlinger, arrangementer og begivenheder m.v. både udendørs og indendørs.
 • Det er forbudt at opholde sig i lokaler, som erhvervsdrivende råder over og hvortil offentligheden har adgang, f.eks. indkøbscentre, butikker, caféer, restauranter, barer m.v.
  • Det er dog tilladt at foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder som ikke umiddelbart kan foretages af andre.
 • Derudover er det forbudt at opholde sig i offentlige institutioner m.v., og i offentlige og private plejehjem og sygehuse.

 

Forbuddene er gældende indtil personen kan påvise, at vedkommende ikke er smittet med COVID-19.

 

 • Det er muligt at lade sig re-teste 5 dage efter ankomst til Grønland. Såfremt testen er negativ for COVID-19 ophører forbuddene.
 • Hvis personen ikke lader sig re-teste for Covid-19, gælder forbuddene i 14 dage fra ankomst til Grønland. Hvis personen er uden symptomer for smitte med Covid-19 efter 14 dage fra ankomst til Grønland, ophæves forbuddene.

 

Ved overtrædelse af forbuddene kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven.

 

Man kan læse mere på https://nun.gl/, hvor der blandet andet findes information om:

 

Sumut-blanketten: https://sumut2020.gl/Instructions/EditInstructions.

 

Vejledning til sumut-blanket: https://nun.gl/Nyheder_COVID19/2020/06/0406_Sumut-blanket?sc_lang=da.

 

Testprocedure for Coronavirus i Danmark: https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Rejse/Rejser_til_Groenland_fra_den_15_juni?sc_lang=da.

 

Beskrivelse af hjemmekarantæne: https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Hjemmekarantaene?sc_lang=da.

 

Telefonliste til sundhedscentre for bestilling af corona test i Grønland: https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Telefonliste?sc_lang=da.

 

Beskrivelse af hjemmeisolation: https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Hjemmeisolation?sc_lang=da.

 

Såfremt du ikke finder svar på dine spørgsmål kan du ringe til corona hotlinen på 80 11 00 eller skrive en mail til corona@nanoq.gl.

 

Borgere, som rejser på ferie uden for Grønland, opfordres til at tegne en privat rejseforsikring.

 

Naalakkersuisut gør opmærksom på, at en privat rejseforsikring er nødvendig i forbindelse med sygdom under ferieophold i udlandet. Dette er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med den nuværende COVID-19 pandemi.

 

 • Såfremt man testes positiv for COVID-19 op til afrejse kan man ikke stige ombord på et fly til Grønland. Afrejse til Grønland kan først ske ved efterfølgende negativ test for COVID-19.
 • Såfremt man møder op ved check-in uden kvitteringsmail for udfyldt Sumut-blanket samt uden dokumentation for negativ COVID -19 test kan man ikke stige ombord på flyet til Grønland.
 • Ekstra udgifter i forbindelse med forlænget ophold (grundet sygdom) er på egen regning.

 

 

Rejseforsikringen kan tegnes i forbindelse med billetbestillingen ved rejseselskabet eller ved at tegne en forsikring ved et forsikringsselskab, som vil dække året rundt og ikke kun ved den aktuelle rejse.

 

En rejseforsikring, alt afhængig af aftalens vilkår, vil kunne dække udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet herunder udgifter i forbindelse med udskydelse af hjemrejse til Grønland samt hjemtransport pga. sygdom.

 

Sundhedsvæsenet i Grønland kan ikke hjælpe borgere med at dække udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet herunder medicinudgifter i Danmark. Derfor bedes borgere, som rejser på ferie i udlandet være opmærksomme på, at medbringe deres medicin i fornødent omfang på ferien.

 

For yderligere information omkring hvilke regler, der er gældende ved akut sygdom i udlandet henvises til peqqik.gl:

https://www.peqqik.gl/Emner/Patientinformation/Sygehjaelp-ved-rejse/Midlertidigt-ophold-uden-for-Groenland?sc_lang=da-DK. og norden.org: https://www.norden.org/da/info-norden.