Vej mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq er VVM-godkendt

Naalakkersuisut har den 11. juni 2020 givet VVM-godkendelse til vej mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq. Godkendelsen gives til bygherre Qeqqata Kommunia. VVM-godkendelsen indeholder de miljømæssige krav, som skal overholdes i forbindelse med anlæg og drift af vej mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq. VVM godkendelsen meddeles på baggrund af VVMredegørelsen samt den offentlige høring, der blev gennemført fra den 15. januar til den 11. marts 2020.

Hvad er en VVM? VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. En VVM-redegørelse skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser.  Redegørelsen skal også indeholde forslag til tiltag, som kan modvirke de negative miljømæssige konsekvenser.

Hvad er en VVM godkendelse? På baggrund af VVM-redegørelsen tager Naalakkersuisut stilling til, om anlæggets miljøpåvirkninger er acceptable, samt hvilke krav der skal stilles til projektet i en VVM-godkendelse. 

Lovgivning VVM området er reguleret i:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27 marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.  
  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (kapitel 8).

Klageret En eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget hos Departementet for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø, Postboks 1614, 3900 Nuuk, eller pan@nanoq.gl senest den 24. juli 2020.

VVM-godkendelsen kan læses her.   

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf.: 346476 og e-mail: mesp@nanoq.gl