Større samhørighed efterspørges

Naalakkersuisuisutmedlemmerne Martha Abelsen, Ane Lone Bagger og Anna Wangenheim har netop afsluttet en orienteringsrejse til Ittoqqortoormiit. På rejsen blev der afholdt en række møder med bl.a. lokalpolitikere, skole, socialforvaltningen, det tværfaglige samarbejdsudvalg, sundhedsvæsenet og politiet. 

Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler ”jeg er meget glad for at opleve at såvel borgere som fagpersoner i byen føler stolthed over deres børn og at de fortæller at børnene i dag sammenlignet med tidligere er gode til at udtrykke sig verbalt og at mange klarer sig godt i uddannelsessystemet”. 

Tirsdag aften afholdte Naalakkersuisutmedlemmerne Martha Abelsen, Ane Lone Bagger og Anna Wangenheim et velbesøgt borgermøde i Itt. De ca. 80 fremmødte borgere tog relevante emner op som; den manglende fysiske tilstedeværelse af læge, mulighed for bedre samarbejde med Island, stor efterspørgsel på behandlingsindsatser på det sociale område og at det er hårdt for familien at skolebørn sendes til Nuuk i 9-10. klasse.

På borgermødet udtrykte en borger et ønske om større samhørighed med resten af landet.

Samhørighed og samskabelse fyldte også meget på Naalakkersuisoqmedlemmernes møde med det tværfaglige samarbejdsudvalg. Anna Wangenheim siger: ”Ligesom at sundhed og sundhedsvæsenet er et fælles ansvar, så er det også et fælles ansvar at skabe den samhørighed som mange udtrykker ønske om”.

Til mødet i det tværfaglige samarbejdsudvalg var der bred enighed om, at jo mere man taler sammen på tværs af faggrupper, des bedre muligheder har man for at støtte hinanden. ”Personlige problemer blev nævnt som årsag til at mange unge frafalder uddannelsen. Det er vigtigt at opfordre og støtte de unge til at tage en uddannelse. Der findes i dag mange forskellige tilbud og støttemuligheder, eksempelvis den nyoprettede GUX-P, hvor der er særligt fokus øget studievejledning og personlig udvikling. Det gælder om at bruge de muligheder og række ud efter den hjælp man har behov for. 

Bedre transportmuligheder til vands og til lands, ønske om tidligere skibsankomst var også nogle af de ønsker borgerne fremkom med på borgermødet.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Frederik Siegstad, tlf. +299 23 39 93, eller e-mail frsg@nanoq.gl