Ældretalsmanden Helene Heilmann starter sit arbejde

Ældretalsmanden har fået kontor på Aqqusinersuaq 5 / 2.sal (Gl. Hotel Grønland i Nuuk)

Efter loven om Ældretalsmanden er de vigtigste opgaver at sikre og fremme ældres muligheder og interesser samt rette fokus på og informere om ældres vilkår i samfundet og yde råd og vejledning til ældre om deres vilkår og muligheder. Ældretalsmanden kan ikke sagsbehandle enkelte sager, men kan vejlede og rådgive.

Helene Heilmann vil gerne mødes og have samtaler med ældre medborgere, fagfolk og politikere, som i daglige har med ældre at gøre. Dette kan ske ved telefonisk henvendelse eller fysisk så vidt muligt.

Som start på arbejdet tager Helene Heilmann til de større byer inden længe og vil i løbet af det kommende år komme rundt på kysten. Rejsens formål er at præsentere sig og mødes med Ældreforeninger, Alderdomshjem, Borgmestre og Kommunalbestyrelser.

 Ældretalsmanden kan træffes på tlf. 345000 mandag- fredag mellem kl. 09-12

"Helene Heilmann udtaler: Jeg er glad for at komme i gang med arbejdet og vil i første omgang have samtaler med ældre og fagfolk og kommunalpolitikere, som i deres daglige arbejde har med ældre at gøre. Derved kan jeg få et indtryk af, hvad der i dag er de største udfordringer for vores ældre medborgere. Det vil være et godt udgangspunkt i mit fremtidige arbejde."