Nye tilladelser til kommerciel udnyttelse af is og vand

Naalakkersuisut har besluttet, at der kan meddeles 2 tilladelser uden eneret til kommerciel udnyttelse af vand fra Uunartuarsuk/Lyngmarkskilden, Qeqertarsuaq.

Tilladelserne er såkaldte § 8-tilladelser, og de giver tilladelse til efter aftale med Nukissiorfiit at aftage vand fra den vandledning, som Nukissiorfiit i november 2019 har overtaget fra selskabet Greenland Spring Water ApS. Vandledningen henter vand fra Uunartuarsuk/Lyngmarkskilden.

For mere information kontakt Afdelingschef i Departementet for Erhverv Christian Hjerrild Ovesen på tlf. 345000