Alle børn skal have et godt børneliv

I anledning af, at det i dag er Grønlands Børnedag, skal der fokus på, at alle børn skal have et godt liv. Hele samfundet har en fælles opgave at løfte med at sikre, at alle børn har en god og tryg barndom.

Den 1. juni fejrer vi Grønlands Børnedag.

I anledning af dagen har NAKUUSA i samarbejde med børnealliancen iværksat et online initiativ. Børnene laver selv korte videoer med hilsen til andre børn. Formålet med initiativet er at fremme en fællesskabsfølelse mellem børn på tværs af byer og bygder.

”Jeg er glad for, at NAKUUSA og Børnealliancen på børnenes dag sætter fokus på fællesskabet mellem børn. Ikke mindst er jeg glad for, at de inddrager børnene til selv at fortælle om deres liv. Vi skal huske at tale med børnene, og ikke kun om dem.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Også Naalakkersuisut har fuld opmærksomhed på det gode børneliv. Opmærksomheden retter sig mod det gode børneliv for alle børn, året rundt. I dag har mange børn udfordringer, hvor de ikke lever et trygt liv, som vi alle ønsker for dem.

Dette kan og skal der gøres op med. Naalakkersuisut tager sit ansvar på børneområdet meget alvorligt. Derfor har Naalakkersuisut i november 2019 udgivet National Handlingsplan mod Forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030. I løbet af sommeren 2020 udkommer anbefalingerne fra det Grønlandsk-danske arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

”Jeg ser frem til at præsentere anbefalingerne fra det grønlandsk-danske samarbejde. Det har ligget mig på sinde, at anbefalingerne fra dette samarbejde og initiativerne i handlingsplanen hænger sammen og kan understøtte hinanden. På den måde sikres helhedsorienterede løsninger, som skal gøre en positiv forskel for børn og unge både på kort, mellemlang og lang sigt. Men det er også vigtigt at understrege, at hvis vi skal sikre alle børn en god barndom, skal vi som samfund løfte det fælles ansvar. Vi skal alle tage vores ansvar alvorligt.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet, Martha Abelsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160