Varsel om stop for indhandling af stenbiderogn i Grønland i NAFO område 1F

Det varsles hermed, at sidste indhandlingsdag for stenbiderrogn i område 1F er søndag d. 31. maj 2020, da fiskedagene er opbrugte.

Alle stenbidergarn i nævnte område skal være bjærget senest samme dag som indhandling stopper.

For yderligere oplysning kontakt Iben Funch Døj (Grønlands Fiskerilicenskontrol) iben@nanoq.gl, Toqq.: +299 34 53 93