Tildeling af ekstrakvote på narhvaler i Upernavik forvaltningsområde maj 2020

Naalakkersuisut har d. 18. Maj 2020 besluttet at tildele 14 ekstra narhvaler til Upernavik forvaltningsområde, således den samlede årskvote inkl. de politisk besluttede ekstra kvoter bliver 52 narhvaler til nævnte område.

Ekstra narhvalkvote skal udelukkende foregå ved fællesfangst, samt ved anvendelse af qajaq. Departementet kræver at Avannaata Kommunia hurtigst muligt skal meddele APNN hvorledes den ekstra kvoten fordeles i Upernavik forvaltningsområde.

Det kræves at Avannaata kommunia fordeler de 14 ekstra kvoter gennem lodtrækning blandt ansøgere, samt sørger for at prioritere erhvervsfangere, der ikke har fået tildelt licens via lodtrækning i begyndelsen af året.

APNN skal gøre opmærksom på at eventuelle ubrugte ekstrakvoter, ikke kan overføres til næste kvote-år. Hvis der forekommer overfangst, vil disse blive fratrukket næste års kvote.

Den 2. januar 2020 besluttede Naalakkersuisut at narhvalkvoten for forvaltningsområde Upernavik, skulle fordeles i by og bygder, hvilken kan ses i nedenstående tabel:

Zone 3

Bestand ved Upernavik

2020

Opbrugt kvote pr. 1/5 2020

Upernavik by

10

7

Kullorsuaq

4

-

Nuussuaq

4

-

Nutaarmiut

2

-

Tasiusaq

4

2

Innaarsuit

3

-

Naajaat

2

-

Aappilattoq

2

1

Kangersuatsiaq

3

1

Upernavik Kujalleq

4

3

I alt

38

14

Se bilag om biologisk rådgivning om hvid- og narhvaler samt fangsttal.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl


Bilag: Den biologiske rådgivning om hvid- og narhvaler og fangsttal

Tabel 1: Kvoterådgivninger for narhvaler 2010-2015, 2016-2020 samt 2017-2022:

Narhvaler

Biologisk
rådgivning
2010-2015

Biologisk
rådgivning
2016-2020

Biologisk
rådgivning
2017-2022

Zone 1: Etah

-

5

5

Zone 2: Qaanaaq

85

98

98

Zone 3: Upernavik og Savissivik (Melvillebugten)

81

70

70 (18 til Savissivik og 52 til Upernavik)

Zone 4: Uummannaq

81

154

154

Zone 5: Diskobugten (Ilulissat-Nanortalik)

59

97

97

Zone 6: Tasiilaq

18

16

0

Zone 7: Ittoqqortoormiit

70

50

10

Zone 8: Kangerlussuaq (Tunu)

-

-

10

Tabel 2: Biologisk rådgivning for hvidhval 2010-2015 samt 2016-2022:

Hvidhvaler

Biologisk rådgivning
2010-2015

Biologisk
Rådgivning
2016-2022

Zone 1: Etah

20*

20*

Zone 2: Qaanaaq og Savissivik

Zone 3: Upernavik (Melvillebugten)

310

320

Zone 4: Uummannaq

Zone 5: Diskobugten

(Ilulissat-Nanortalik)

Zone 6: Tasiilaq **

-

-

Zone 7: Ittoqqortoormiit **

-

-

*5-årig teknisk kvote. 100 hvidhvaler kan fanges over en 5-årig periode.

** Der er ingen biologisk rådgivning på hvidhvaler i Østgrønland, da de få der kommer sjældent i området ikke anses som egentlig bestand.

Fangsttal for hvidhval 2013-2019:

By/år

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Qaanaaq-

Savissivik

26

31

7

16

32

5

105

Upernavik

167

125

27

76

26

48

53

Uummannaq

19

20

2

3

9

5

0

Ilulissat

22

57

45

38

34

62

24

Qeqertarsuaq

12

5

11

20

38

30

19

Qasigiannguit

0

1

2

0

0

3

0

Aasiaat

10

4

12

14

10

26

23

Kangaatsiaq

8

4

5

7

19

9

15

Sisimiut

27

9

6

17

15

15

13

Maniitsoq

14

13

9

12

10

10

9

Nuuk-Nanortalik

0

2

1

0

3

0

2

I alt

305

271

127

203

196

213

210

Kilde: APNN jagtdatabase

Tabel 4: Fangsttal for narhval 2013-2019:

By/år

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etah

-

-

-

0

0

2

7

Qaanaaq

83

102

75

81

108

57

149

Savissivik

7

12

17

12

25

15

20

Upernavik

64

101

54

79

68

47

86

Uummannaq

78

69

42

120

35

216

148

Ilulissat

2

2

5

5

0

11

2

Qeqertarsuaq

25

21

8

14

46

41

6

Qasigiannguit

1

3

0

1

1

2

7

Aasiaat

20

18

16

33

49

43

22

Kangaatsiaq

2

6

0

2

1

2

12

Sisimiut

0

0

0

0

0

2

2

Maniitsoq

0

0

0

0

2

0

1

Nuuk-Nanortalik

1

0

1

1

0

1

1

Tasiilaq

19

18

20

15

31

23

21

Ittoqqortoormiit

47

63

74

38

60

51

57

I alt

283

415

312

401

426

513

541

Kilde: APNN jagtdatabase