Genåbningens fase 1 begynder den 15. juni

Der er indgået fælles politisk aftale om fase 1 af genåbningen af Grønland, som blev præsenteret i dag på pressemøde med deltagelse af alle partiformænd. Omdrejningspunktet i aftalen har været tidspunktet for åbning af indrejse, omfanget af indrejsende og reglerne for karantæne og test.

Fase 1 – Genåbning af Grønland
Aftalen for fase 1 omfatter:
- Krav for overgangen til fase 1: At smittekoefficienten i Danmark er under 1 og andelen af smittede ved testningen af befolkningen ikke overstiger 5 %.
- Fase 1 begynder foreløbig den 15. juni.
- Der tillades maksimalt 600 indrejsende flypassager pr. uge.
- Nuværende bekendtgørelser og anbefalinger fastholdes.
Men situationen monitoreres tæt, og der kan ske stramninger ift. påbud i de kommende uger, såfremt det vurderes nødvendigt.
- Krav til indrejsende – de skal ved check-in fremvise:
o En maksimal 5 dage gammel negativ coronatest
o Bekræftelse på udfyldt Sumut-blanket
- Karantæneregler:
o Ved ankomst til Grønland skal du gå direkte i karantæne
o Re-test på 5. dagen efter ankomst
o Ved negativ re-test slutter karantænen.

- Teststrategi: alle med symptomer skal testes

Udrejse på eget ansvar
Det er vigtigt at understrege at udrejse af Grønland sker på eget ansvar, og der vil være egne udgifter forbundet med hjemrejsen, hvis man bliver smittet med COVID-19 under opholdet, eller ikke leverer det nødvendige dokumentation ved check-in.

Ved positiv test:

- Hvis en indrejsende tester positiv kan vedkommende først rejse til Grønland, når man kan fremvise en negativ test
- Ophold og ny flybillet er på egen regning
Ved manglende dokumentation:
- Hvis du møder op ved check-in uden bekræftelse på udfyldt Sumut-blanket eller negativ test, kan du ikke stige ombord på flyet.
- Ophold er på egen regning.
- Din billet vil blive ombooket til en anden dato.
Gældende anbefalinger
- Alle sundhedsfaglige anbefalinger fastholdes
o Hold afstand - Begræns den fysiske kontakt
o Undgå at være steder med tæt kontakt til mange mennesker
o Vask hænder ofte eller bruger håndsprit
o Host eller nys i ærmet
o Undgå at spytte
o Vær opmærksom på rengøring og udluftning
- Anbefaling om forsamlinger på maksimalt 100 personer
- Arbejdspladser anbefales at følge de sundhedsfaglige råd til videst muligt afstand ml. mennesker og gode hygiejne forhold.
Gældende bekendtgørelser
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. april 2020 om oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger i forbindelse med Covid-19
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 14. april 2020 om skolers og institutioners forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. april 2020 om mulighed for midlertidig at indføre besøgsrestriktioner på ældreinstitutioner m.fl. og på sygehuse
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 23. april 2020 om midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 28. april 2020 om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19