Dementi af pressemeddelelse fra Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget

 

Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget har i dag d. 25 maj udsendt pressemeddelelse angående samråd afholdt d. 17. maj vedrørende stenbider fiskeriet.

Udvalget udtaler i pressemeddelelsen at ”Udvalget finder det stærkt kritisabelt og uacceptabelt, at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har tildelt ekstra kvoter for stenbiderfangst, selvom han vidste, at der var risiko for at bringe MSC certificeringen i fare.”

Det skal hermed understreges, at Udvalgets udtalelse ikke er korrekt, idet beslutninger om fastsættelse af kvoter udelukkende foretages af et samlet Naalakkersuisut i henhold til Fiskeriloven, og ikke af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Med venlig hilsen

Jens Immanuelsen

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug