Tandbøjlebehandling for børn i Nuuk stopper

Fremtidig tandbøjlebehandling til børn og unge i Nuuk er suspenderet. Men alle, der er i behandling, vil blive færdigbehandlet, og børn på venteliste vil også få tilbudt behandling

Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, beklager, at det for tiden ikke er muligt at tilbyde alle grønlandske børn med behov for tandretning den optimale behandling med tandbøjler:

-Jeg ville naturligvis ønske, at vi her og nu havde pengene og specialtandlæger nok til at tilbyde behandling med tandbøjler overalt i Grønland. Men på grund af mange andre vigtige opgaver i sundhedsvæsenet, har vi politikere ikke kunnet finde pengene til landsdækkende bøjlebehandling på finansloven for 2020.


Kun i Nuuk

Tandretning med bøjler har aldrig været et landsdækkende tilbud. Det har udelukkende hidtil været et tilbud til børn og unge i Nuuk, hvor man har haft en specialtandlæge i ortodonti, som har foretaget påsætningen af bøjler, og som løbende har ført kontrol med behandlingen.   

 

Tandretning med bøjler er - i følge specialister på området - ikke fagligt forsvarligt, med mindre en specialtandlæge kan følge patienterne i hele behandlingsforløbet. Uden den fornødne specialistkontrol hver 6 uge kan patienter i værste fald miste rødder på tænder og få ødelagt tyggefunktionen. Den mulighed for opfølgning har Landstandplejen aldrig haft på kysten og i Østgrønland.

 

Forskelsbehandling

- Der har efter min mening hidtil været tale om en urimelig forskelsbehandling af befolkningen. Så når vi - forhåbentlig indenfor overskuelig tid - igen får råd til at tilbyde bøjlebehandling, så skal tilbuddet gælde alle grønlandske børn og unge med behov for tandretning, siger Martha Abelsen.

 

Baggrund for stop i Nuuk

Som mange måske husker, så meddelte Sundhedsledelsen tilbage i juli 2019, at Landstandplejen så sig nødsaget til at stoppe med at sætte tandbøjler på børn. Begrundelsen var, at det ikke havde været muligt at fastansætte en specialtandlæge i ortodonti, og at det derfor ikke længere var fagligt forsvarligt at fortsætte tandbøjlebehandlingen. Siden da har sundhedsmyndighederne uden held undersøgt muligheden for at etablere et ensartet og landsdækkende tilbud for tandregulering.

Påbegyndt behandling fuldføres.

De børn og unge i Nuuk, der allerede er i gang med tandretning, vil blive færdigbehandlet, og der vil blive fulgt op på gamle behandlingsforløb. Ligeledes vil patienter, der er visiteret til bøjlebehandling og står på den nuværende venteliste, efterhånden blive indkaldt til behandling. For ikke at blive overbebyrdet ved telefonerne beder klinikken forældrene om at vente på indkaldelsen - i stedet for selv at kontakte klinikken. Udfasningsperioden på tandregulerings-behandling vil blive på minimum tre år.

 

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen, tlf.:+299 554 160, ihla@nanoq.gl.