Sundhedsvæsen og kommune indleder tæt samarbejde i Qaanaaq

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen og Borgmester Palle Jeremiassen Avannaata Kommunia har netop indgået en samarbejdsaftale for at optimere service for borgerne i Qaanaaq.

Sundhedscenteret og alderdomshjemmet i Qaanaaq ligger fysisk tæt på hinanden. Det betyder at faciliteter og personaleressourcer kan deles med stor gensidig gevinst.

”Det er helt nødvendigt at vi samarbejder på tværs af sektorerne for at give borgere og patienter en bedre service. Derfor er jeg rigtig glad for at sundhedsvæsenet og kommunen nu har et fundament for organiseringen og realiseringen af samarbejdet i Qaanaaq” siger Martha Abelsen.

Der er blandt andet mulighed for at borgere og patienter kan tilbydes forbedrede fysiske faciliteter, og at medarbejdere vil have flere kollegaer at spare med – både i dagligdagen, på skæve tidspunkter af døgnet samt til opkvalificeringskurser.

En vigtig præmis er personaleressourcen, som er begrænset grundet Qaanaaqs befolkningsstørrelse. Derfor skal man søge at øge graden af fælles brug af fx visse medarbejdere og opgaver som kan deles mellem sundhedsvæsenet og Avannaata Kommunia.

”Det er vigtigt for os at borgerne og vore medarbejdere oplever et godt samarbejde med sundhedsvæsenet og at det er medarbejdere med lokal indsigt og forståelse der skal definere det konkret indhold i samarbejdet ” siger Borgmester Palle Jeremiassen

Aftalen skaber mulighederne for at Sundhedsvæsenet og Avannaata Kommunia i fællesskab kan høste fordele i forbindelse med blandt andet transport og madproduktion.

For yderligere oplysninger, kontakt Inger Heilman Larsen, tlf. 554160 eller

 Aviaja Madsen, tlf. 387604