Udgivelse af Killiliisa årsrapport 2019: Indsatsen mod seksuelle overgreb er blevet styrket

Indsatsen mod seksuelle overgreb er blevet styrket det seneste år. Således har der i 2019 været udviklet og igangsat konkrete tiltag, som understøtter arbejdet med at forebygge og bekæmpe seksuelle overgreb.  Der er bl.a. udgivet en håndbog til fagpersoner som har til hensigt at styrke opsporing og håndtering. Derudover blev dokumentarfilmen “Lykken skræmmer mig ikke længere” lanceret i november 2019. Dokumentarfilmen viser, hvordan det er at leve med senfølger af seksuelle overgreb, og hvordan det er muligt at komme videre og få et godt liv på trods af tidligere svære oplevelser.  

 

Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler: ”Jeg er stolt af, at initiativerne i Killiliisa er med til at gøre en betydningsfuld forskel i vores fælles kamp mod seksuelle overgreb. Det varmer mit hjerte at se, at vi i samfundet står sammen og i fællesskab tager ansvar for, at børn såvel som voksne lever liv i trygge rammer. Det ligger mig meget på sinde, at de etablerede samarbejder fortsat blomstrer, da det er en forudsætning for, at vi kan lykkedes med at nedbringe antallet af seksuelle overgreb”.

 

Som en del af Killiliisa indsatsen er der samlet en gruppe af personer, som selv har været udsat for seksuelle overgreb eller er pårørende til en person, som har været udsat for seksuelt overgreb. Gruppen betegnes som Killiliisa rollemodelkorps. Rollemodellerne har i 2019 fortsat deres aktiviteter i form af oplæg, borgermøder og bidrag til materialeudvikling. Rollemodelindsatsen har medvirket til, at lokalsamfund flere steder i landet har iværksat lokale initiativer. Oplysningsinitiativerne har på forskellig vis bidraget til en øget aftabuisering af emnet, og medvirket til en større åbenhed i dialogen og samarbejdet om bekæmpelsen af seksuelle overgreb og dets konsekvenser.

  

Det gode arbejde med de igangsatte initiativer i 2019 fortsættes. Ligesom der i 2020 fortsat udvikles på en række nye konkrete indsatser. Herunder blandt andet indsatser og tilbud til personer med krænkende adfærd.

 

Naalakkersuisut udgiver årsrapporten for Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022. Årsrapporten tager afsæt i de indsatser og aktiviteter, der har været igangsat i løbet af 2019. Du kan læse årsrapporten her:

 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie%20og%20Justits/DK/Killiliisa%20Arsrapport%202019%20DA%20web.pdf