Vi har meningsfrihed – men ej pligt til at mene noget

Først kom de med ønsket om flere toldere for at forhindre indsmugling af hash. Dernæst var de fortalere for at udvide brugen af skattefrie feriefrirejser. Og nu er de kommet med forslag om, at Selvstyret skal fremkomme med en hjælpepakke for at fremme turisterhvervet i Corona-tiden.

Ovennævnte forslag kommer fra de fem borgmestre og forslagenes fællesnævner er, at de dels er udgiftskrævende. Og dels er der ikke angivet forslag til finansiering af forslagene. Og endelig har de ikke har ret meget at gøre med de kerne-kommunale områder.

Nye idéer til bedre måder at gøre tingene på, er altid velkomne, men når de udgiftskrævende nye forslag ikke er fulgt op med et forslag til finansiering, er det i disse Corona-tider svært at finde ledige midler til de (sikkert) mange udmærkede formål. Både i 2020 og 2021 forventes finansloven at operere med store underskud, og derfor er Naalakkersuisut mere interesseret i at få reduceret udgifterne og finde veje til, hvordan landets indtægter kan stige. Ikke flere udgiftskrævende forslag.

Af selv samme årsag har Naalakkersuisut truffet den principbeslutning, at for hele 2020 støtter vi ikke nye udgiftskrævende forslag, der ikke er tvingende nødvendige. En tvingende nødvendig grund kunne være, at forslaget vil skabe nødvendig merbeskæftigelse i lokalområder med arbejdsløshed.

Borgmestrene er ikke ene om at være kreative med udgiftskrævende forslag. Andre organisationer og aktører har ligeledes været fremme med ønsker til nye tiltag, og svaret fra mig vil hver gang nødvendigvis være: Jeg vil gerne forholde mig til et forslag, men hvordan tænker I, at det skal finansieres?

Det samme svar vil jeg give til de medier, der hyppigt spørger mig, hvad jeg mener om en sag, straks efter nogen er fremkommet med et udgiftskrævende forslag. Det betyder ikke, at jeg generelt ikke vil stille op til et interview. Det gør jeg meget gerne, men jeg kan ikke se formålet med interviews, hvor jeg udelukkende skal forholde mig til udgiftsstigninger, og hvor ansvaret for at finde finansiering er overladt til mig. Eller hvor sagens kerne grundlæggende falder inden for en anden Naalakkersuisoqs ressortområde.

Selv om ikke alle forslag kan kommenteres offentligt fra min side, er det ikke ensbetydende med, at Naalakkersuisut ikke er enig med forslagsstillerne i behovet for tiltag til håndtering af de udfordringer, som Corona-virussen har affødt. I øjeblikket arbejder Naalakkersuisut hårdt på at finde løsninger på vores store udfordringer, så vi kan komme så nænsomt ud af den aktuelle krise som muligt.


Kontakt for yderligere oplysning: Martin Christiansen (Finansdepartementet), direkte +299 345651, MCHR@nanoq.gl